ĐĂNG LẠI TỪ MINHTRIETMOI.ORG


Chia sẻ:

Nhà huyền bí học và Đạo học


Dora Van Gelder Krunz – luân xa và bệnh tật


Tim Boyd


Michael D. Robbins


Douglas M. Baker


C.W. Leadbeater


A.A. Bailey


Krishnamurti 


Annie Besant 


Các tác phẩm của Chân sư D.K

 

Quyển Luân xa và các Trường Năng lượng của Con người


Chương XV, XVI, XVII


Chương XIII, XIV


Chương XII


Chương X, XI


Chương VIII, IX


Chương VI, VII


Phẩn 3: Chương III, IV, V


Phần 2: Một cái nhìn mới về Tâm thức Con người


Phần 1: Giới Thiệu

 

Tổng quát


Bẩu cử Tổng Thống Mỹ – Tự do Ý chí và Con Đường của Sự Đau đớn


Cảm nghĩ của học viên khóa Thiền Căn Bản tiếng Việt


Chúc Mừng Năm Mới 2016


Bản dịch Nền Giáo dục trong Kỷ Nguyên Mới


Bà Joy Mills đã mất ngày 29-12-2015


Thư mời tham dự học tại Trường Morya Federation của GS Michael D. Robbins


Từ “Tiếng Nói Vô Thinh” đến “Thư về Tham Thiền Huyền Môn”


Khi Bạn gặp phải Ánh Sáng Gây “Sốc” (2)


Khi Bạn gặp phải Ánh Sáng Gây “Sốc” (1)


Các hiểm nguy cần tránh khi tham thiền (1)


Never Give Up–Không bao giờ bỏ cuộc


Vài suy nghĩ về “các Trường ThamThiền trong tương lai”


Khoá Thiền căn bản bằng tiếng Việt của trường Morya Federation


Thư mời tham dự học của Trường Morya Federation


Về vấn đề dịch sách Huyền linh học


Nhân mùa Vu Lan nghĩ về lòng biết ơn


“Người Thông Thiên Học”


Xin khép lại


Câu chuyện bạn đọc (2)


Câu chuyện bạn đọc (1)


“Bởi vì tấm vải che tử thi không có túi.”


Ponder on this ─ Hãy suy gẫm về điều nầy


Huyễn cảm về vật chất (Glamour of Materiality)


Chơn ngã và phàm ngã (Ego and Personality)


Family là gì?


Con đường đạo


Đọc sách đức DK như thế nào? Có khó không?


Tham thiền lập hạnh, xây dựng tính tốt


Chơn Ngã và Phàm ngã


“Chư ác mạc tác” – Không làm điều ác


Đường đạo trong kỷ nguyên mới Q.I


Lời trăn trối của bác sĩ qua đời vì ung thư


Ý nghĩa huyền linh của tiền bạc


Tính phân biện và đức tin


Lời Đại khấn nguyện


Mantram

 

Nhân quả


Karma (Nhân quả) và bệnh tật


Dân tộc Do Thái và bài học Nhân Quả

 


Bệnh tật


Bệnh tật và các Giống dân trong lịch sử nhân loại (Phần III)


Bệnh tật và các Giống dân trong lịch sử nhân loại (Phần II)


Bệnh tật và các Giống dân trong lịch sử nhân loại (Phần I)

 

Tài liệu học tập của khóa học Great Quest


Webinar Các Kỳ Công của Hercules 2


Webinar Các Kỳ Công của Hercules 1


Webinar Chiêm tinh học Nội môn 1


Webinar Tâm Lý Học Nội môn 3


Webinar Tâm Lý Học Nội môn 2


Webinar Tâm Lý Học Nội môn 1


Khóa học Great Quest Tiếng Việt


Webinar Các Kỳ Công của Hercules 2


Webinar Các Kỳ Công của Hercules 1


Webinar Chiêm tinh học Nội môn 1


Webinar Tâm Lý Học Nội môn 3


Webinar Tâm Lý Học Nội môn 2


Webinar Tâm Lý Học Nội môn 1


Khóa học Great Quest Tiếng Việt


Chiêm tinh học Nội môn


Chiêm tinh học Nội môn – 24- Dấu hiệu Thiên Bình


Chiêm tinh học Nội môn – 23- Dấu hiệu Xử Nữ


Chiêm tinh học Nội môn – 22- Dấu hiệu Sư Tử


Chiêm tinh học Nội môn – 21- Dấu hiệu Cự Giải


Chiêm tinh học Nội môn – 20- Dấu hiệu Song Tử


Chiêm tinh học Nội môn – 19- Dấu hiệu Kim Ngưu


Chiêm tinh học Nội môn – 18- Dấu hiệu Bạch Dương


Chiêm tinh học Nội môn – 17- Ôn lại về Hành


Chiêm tinh học Nội môn – 16- Dấu hiệu Song Ngư


Chiêm tinh học Nội môn – 15- Dấu hiệu Bảo Bình


Chiêm tinh học Nội môn – 14- Dấu hiệu Ma Kết (2)


Chiêm tinh học Nội môn – 13- Dấu hiệu Ma Kết (1)


Chiêm tinh học Nội môn – 12- Dấu hiệu Nhân Mã


Chiêm tinh học Nội môn – 11- Dấu hiệu Hổ Cáp


Chiêm tinh học Nội môn – 10- Webinar 3


Chiêm tinh học Nội môn – 9- Webinar 2


Chiêm tinh học Nội môn – 8-


Chiêm tinh học Nội môn – 7-


Chiêm tinh học Nội môn -6-


Chiêm tinh học Nội môn -5-


Chiêm tinh học Nội môn -4-


Chiêm tinh học Nội môn -3-


Chiêm tinh học Nội môn -2-


Chiêm tinh học Nội môn -1-

Huyền linh học


Luân xa Phần XX – Luân xa và bệnh tật của người học đạo


Luân xa Phần XIX – Khoa học về hơi thở


Luân xa Phần XVIII – Luân xa và điểm đạo (tt)


Luân xa Phần XVII – Luân xa và điểm đạo


Luân xa Phần XVI – Phương pháp thở Pranayama)


Luân xa Phần XV – Kỹ thuật hình dung (visualisation)


Luân xa Phần XIV – Luồng xà hoả Kindalini


Luân xa Phần XIII – Luân xa và sự chết


Luân xa Phần XII – Đấng Thái dương Thiên Thần


Luân xa Phần XI – Bài Tham thiền “Master In the Heart”


Luân xa Phần X – Luân xa trong đầu


Luân xa Phần IX – Luân xa lá lách và tam giác Prana


Luân xa Phần VIII – Luân xa và bệnh tật


Luân xa Phần VII – Việc khai mở các luân xa


Luân xa (Chakras) – Phần VI – Sự chuyển di năng lượng giữa các luân xa


Luân xa Phần V –  LUÂN XA xương cùng và luân xa gốc- 


Luân xa Phần IV – Luân xa cổ họng và luân xa tim


Luân xa Phần III – Tổng quan về luân xa – Luân xa đỉnh đầu và luân xa tim


Luân xa Phần II – Tổng quan về luân xa 


Luân xa Phần I (Tổng quan)

 

Tham thiền


Những nguy hiểm cần tránh khi tham thiền (3)


Những nguy hiểm cần tránh khi tham thiền (2)


Những nguy hiểm cần tránh khi tham thiền (1)


Vài suy nghĩ về “các Trường ThamThiền trong tương lai”


Các Trường Tham Thiền Nội Môn trong tương lai (2)


Các Trường Tham Thiền Nội Môn trong tương lai (1)


Khoa học về hơi thở


Luân xa Phần XV – Kỹ thuật hình dung (visualisation)


Luân xa Phần XVI – Phương pháp thở Pranayama)


Luân xa Phần XII – Đấng Thái dương Thiên Thần


Luân xa Phần XI – Bài Tham thiền “Master In the Heart”


Lời Đại khấn nguyện


Lời Cầu Nguyện các đấng Cao Cả


Tham thiền để xây dựng tính tốt (lập hạnh – character building)

 

Loạt bài về Thái dương hệ


Thái dương hệ – Phần 11: TDH theo giáo lý của Đức DK (4)


Thái dương hệ – Phần 10: TDH theo giáo lý của Đức DK (3)


Thái dương hệ – Phần 9: TDH theo giáo lý của Đức DK (2)


Thái dương hệ – Phần 8: TDH theo giáo lý của Đức DK (1)


Thái dương hệ – Phần 7: Đức Sanat Kumara


Thái dương hệ – Phần 6: Thái dương hệ theo giáo lý Thông Thiên Học III


Thái dương hệ – Phần 5: TDH theo giáo lý THÔNG THIÊN HỌC II


Thái dương hệ – Phần 4: Thái dương hệ theo giáo lý Thông Thiên Học I


Thái dương hệ – Phần 3: Thái dương hệ theo khoa học


Thái dương hệ – Phần 2: Các cảnh giới


Thái dương hệ – Phần 1: Tổng quan

 

Cấu tạo của Con người


Cấu tạo Con người -16- Cái Trí là Kẻ Giết Hại Sự Thật


Cấu tạo Con Người – 15 – Thể Dĩ thái (2)


Cấu tạo Con người – 14 – Thể Dĩ thái (P1)


Cấu tạo Con người – 13 – Thể Hồng trần


Cấu tạo con người – 12 – Bốn lunard lords (nguyệt tinh quân) của Phàm ngã


Cấu tạo con người – 11 – Ba Tinh linh của Phàm ngã


Cấu tạo con người – 10 – Quá trình kiến tạo Hoa Sen Chân Ngã


Cấu tạo con người – 9 – Cấu tạo của Hoa Sen Chân Ngã (2)


Cấu tạo con người – 8 – Cấu tạo của Hoa Sen Chân Ngã (1)


Cấu tạo con người – 7 – Các giai đoạn tiến hóa của phàm ngã


Cấu tạo con người -6 – Thể nguyên nhân theo đức DK (tt)


Cấu tạo con người -5 – Thể nguyên nhân theo đức DK


Cấu tạo Con người – 4: Thể nguyên nhân


Cấu tạo Con người – 3: Chân thần, Chân ngã, Phàm ngã


Cấu tạo của Con người -2


Cấu tạo của Con người – 1


Cấu tạo Con người -16- Cái Trí là Kẻ Giết Hại Sự Thật


Cấu tạo Con Người – 15 – Thể Dĩ thái (2)


Cấu tạo Con người – 14 – Thể Dĩ thái (P1)


Cấu tạo Con người – 13 – Thể Hồng trần


Cấu tạo con người – 12 – Bốn lunard lords (nguyệt tinh quân) của Phàm ngã


Cấu tạo con người – 11 – Ba Tinh linh của Phàm ngã


Cấu tạo con người – 10 – Quá trình kiến tạo Hoa Sen Chân Ngã


Cấu tạo con người – 9 – Cấu tạo của Hoa Sen Chân Ngã (2)


Cấu tạo con người – 8 – Cấu tạo của Hoa Sen Chân Ngã (1)


Cấu tạo con người – 7 – Các giai đoạn tiến hóa của phàm ngã


Cấu tạo con người -6 – Thể nguyên nhân theo đức DK (tt)


Cấu tạo con người -5 – Thể nguyên nhân theo đức DK


Cấu tạo Con người – 4: Thể nguyên nhân


Cấu tạo Con người – 3: Chân thần, Chân ngã, Phàm ngã


Cấu tạo của Con người -2


Cấu tạo của Con người – 1


Huấn Thị Cá Nhân


Các giai đoạn trên đường đạo


Các giai đoạn trên đường đạo Phần VII – Đệ tử trong lòng Sư Phụ


Các giai đoạn trên đường đạo Phần VI – Đệ tử trong Hào quang


Các giai đoạn trên đường đạo Phần V – Giai đoạn đệ tử trên Đường dây


Các giai đoạn trên đường đạo Phần IV – Giai đoạn đệ tử Chính thức


Các giai đoạn trên đường đạo Phần 3 – Giai đoạn đệ tử trong Ánh Sáng


Các giai đoạn trên đường đạo: Phần 2- Giai đoạn Tiểu đệ tử (Little Chelaship)


Các Giai Đoạn trên Đường Đạo (Stages of Discipleship)


Điểm đạo


Điểm đạo – Chương 18, 19: Bảy Con Đường; Các qui luật điểm đạo


Điểm đạo – Chương 17: Các loại điểm đạo


Điểm đạo – Chương 16: Truyền thụ các Bí Nhiệm


Điểm đạo – Chương 15: Truyền thụ Linh Từ


Điểm đạo – Chương 14: Thực hiện tuyên thệ


Điểm đạo – Chương 13: Các Thần trượng Điểm đạo


Điểm đạo – Chương 12: Hai sự Khải Thị


Điểm đạo – Chương 11: Các Đấng tham gia Bí Nhiệm


Điểm đạo – Chương 10: Tính Đại Đồng của điểm đạo


Điểm đạo – Chương 9: Con đường điểm đạo (Path of Initiation)


Điểm đạo – Chương 8: Con đường đệ tử


Điểm đạo – Chương 7: Con đường dự bị


Điểm đạo – Chương 6: Thánh đoàn


Điểm đạo – Chương 5: Ba Ngành của Thánh Đoàn


Điểm đạo – Chương 4: Sự thành lập Thánh đoàn


Điểm đạo – Chương 3: Định nghĩa Điểm đạo


Điểm đạo – Chương 2

 

Hỏi đáp về Huyền Linh học

Phần 4 – Antahkarana (2)


Phần 3: Antahkarana (1)


Phần 2 – Lập hạnh và diệt trừ ảo cảm


Phần 1 – Khai mở luân xa


Chia sẻ: