Kinh Khất Thực Thanh Tịnh

-- Lành thay, lành thay! Này Sariputta, Ông nay đang phần lớn an trú với sự an trú của bậc Ðại nh...

Phật Ví Dụ Về Nhà Có Góc Nhiều Góc Nhọn Là Xấu Hội Tụ

-- Ví như, này các Tỷ-kheo, một ngôi nhà có nóc nhọn cao, phàm có những cây kèo xa nào, tất cả ch...

Người Sợ Quỷ Ba Phần - Quỷ Sợ Người Bảy Phần

Trong thành phố, đô thị, chợ búa, xóm làng đều có quỷ và quỷ thần. Do ban ngày dương khí quá nặng...

Bài viết mới Ngày đăng
Kinh Khất Thực Thanh Tịnh 17/08/2019
Phật Ví Dụ Về Nhà Có Góc Nhiều Góc Nhọn Là Xấu Hội Tụ 16/08/2019
Người Sợ Quỷ Ba Phần - Quỷ Sợ Người Bảy Phần 16/08/2019
Lúc Lâm Chung - Yêu ma Quỷ Thần Biến Hiện Ra Nhiều Dạng - Trừ Bổn Tôn Của Bạn 31/07/2019
Tâm ái dục sâu thẳm, khó vượt, nên nói là Hào, dạy bảo khiến cho đoạn hoại 26/07/2019
Giải thích, giới thiệu đơn giản danh từ “phiền não”. Về A lại da. Về tự tánh 26/07/2019
Đối Trị Năm Triền Cái - Thiền Phật Giáo 04/07/2019
Lớp Chu dịch chuyên sâu 03/07/2019
Dạy Tứ trụ Sơ cấp 1 03/07/2019
Định Luật Chu Kỳ 11/01/2019
Hướng Dẫn: Hành Tinh, C. Hoàng Đạo - Các Nhà 11/01/2019
Huấn Thị Của Chân Sư Với Đệ Tử 13/12/2018
Đạo Dưỡng Sinh - Lời Dậy Của Các Danh Y Nổi Tiếng 12/12/2018
GQ 1 – DHY - Đang làm lại: Hồ sơ nội môn Tưởng Giới Thạch(Căn cứ bản chị Lan sửa) 24/10/2018
GQ 1 - DHY - Chị Lan sửa Lần 01: Dự thảo hồ sơ nội môn Tưởng Giới Thạch 24/10/2018
Kỳ Công cung Cự Giải cùng giải thích Trực Giác là gì 30/06/2018
GQ 1 - DHY: Dự thảo hồ sơ nội môn Tưởng Giới Thạch bản gốc 13/06/2018
Đoạn 1 Từ trang 826 đến hết (Van ban A 4) 01/06/2018
Đoạn 1 Từ trang 776 đến trang 825 (Van ban A 4) 01/06/2018
Đoạn 1 Từ trang 701 đến trang 775 (Van ban A 4) 01/06/2018

Hai Mươi Sáu Kẻ Thù Trong Bạn