Hướng dẫn quản trị các Menu web

Sách: Hướng dẫn soạn thảo - Biên tập

K- PLUGIN

M- NGƯỜI DÙNG:

L- CÔNG CỤ

N- FACEBOOK:

Q- CUSTOM:

K- CÀI ĐẶT:

(1)- Tổng quan: Các đường dẫn cài đặt trang web nó liên kết đến Save > Không được đặt lại 

(2)- Viết:

(3)- Đọc:

(4)- Thảo luận:

(5)- Phương tiện: Chỉnh kích thước ảnh và hướng dẫn tải ảnh lên web.

S- SEO

X- QUẢN LÝ THÀNH VIÊN

XI- MANGAX – THIẾT LẬP:

XII- WP ALL ADMIN:

(1)- Settings: Ảnh Logo và Chữ Logo chưa biết hiển thị ở đâu

(2)- Admin bar: Chưa biết

(3)- Login Screen: Chưa biết

(4)- Change Theme CSS: Chọn chế độ cách hiển thị Menu tổng gốc khi chỉ chuột vào và đánh dấu đang xem

(5)- Menu Editor Pro: Quản việc thiết lập Hện thống Menu Quản trị Tổng chính và các Menu con thuộc menu Tổng chính

 

 

 


Chia sẻ:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *