TRUNG TÂM TƯ VẤN NHÂN MỆNH HỌC

THÔNG BÁO
TƯ VẤN VỀ VẬN MỆNH - CẢI MỆNH - CHỮA BỆNH = TÂM LINH

Với hơn 25 năm nghiên cứu và thực nghiệm về Dịch học, Số mệnh và Phong Thủy, Cấu tạo con người và Tâm thức, thực hành Phật Pháp nhiệm mầu. Chúng tôi hiện thường xuyên tổ chức Tư vấn Tu Cải mệnh miễn phí với các đối tượng là người mong muốn hiểu về Số mệnh, tin sâu Nhân Quả nguyên nhân chính gây ra tâm trạng lo âu, sợ hãi, thất nghiệp, nợ lần, phá sản, chia ly, bệnh đau hành hạ ... dẫn đến buồn nản, khổ đau và bế tắc, rễ bị trầm cảm. Khi quý vị nhận thức ra "Thân người khó được" đúng như đức Phật dậy, sau bao kiếp sống bị đọa lạc lưu đầy trong các cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh ... mới có lại Thân người của kiếp này (Cũng là kiếp sống bắt buộc phải tái sinh để nhận Quả báo, để trả nghiệp do chính mình đã tạo tác ra từ nhiều kiếp trước, cho lên chết không phải là hết, nhân duyên nợ lần chắc chắn phải trả, không kiếp này thì kiếp sau phải trả, cho dù phải trải qua bao kiếp sống luân hồi nữa là vậy). Cho nên, thường thì tháng sinh kiếp này là tháng tử vong của tiền kiếp là vậy. Với ngày giờ sinh ra đời cho chúng ta biết sơ bộ về "Kịch bản" mỗi người "phải Diễn" trên sân khấu cuộc đời - Nếu không tu hành, họ thường sẽ buộc phải nhận lãnh Quả báo đã an bài sẵn ngay từ khi sinh ra, cho đến khi chết đi là vậy. Hãy tu hành tinh tấn là con đường duy nhất để Cải mệnh mạnh mẽ, nhiệm mầu nữa!

Thời gian Tư vấn miễn phí: Vào sáng thứ bảy hàng tuần, xin liên hệ trước để tiện tiếp đón chu đáo;
+ Chi tiết mời xem: Văn Phòng Tư vấn Số mệnh - Cải mệnh = Tâm Linh Phật Pháp.

    Nhân Trắc Học kính chúc quí vị vạn sự như ý!

Tóm Lược Kinh Và Sách Minh Triết

TRANG NÀY VÀ CÁC TRANG CON
DÙNG ĐỂ TÓM LƯỢC SÁCH MINH TRIẾT

+ Các chữ viết tắt CÁC SÁCH MINH TRIẾT

Tâm Thức Nguyên Tử - Consciousness of the Atom (TTNT/ COA)
Giáo dục trong Kỷ Nguyên Mới - Education in the New Age (GDTKNM/ ENA)
Số phận của các Quốc Gia - Destiny of the Nations (SPCCQG/ DN)
Người Đệ Tử trong Kỷ Nguyên Mới - Discipleship in the New Age (NĐTTKNM/ DINA)
Chiêm Tinh Học Nội Môn - Esoteric Astrology (CTHNM/ EA)
Trị Liệu Nội Môn - Esoteric Healing (TLNM/ EH)
Tâm Lý Học Nội Môn - Esoteric Psychology (TLHNM/ EP).
Sự Hiển Lộ của Thánh Đoàn - Externalisation of the Hierarchy (SHLCTĐ/ EXH)
Ảo Cảm một Vấn Đề của Thế Giới - Glamour a World Problem (ACMVĐCTG/ GWP)
Điểm Đạo trong Nhân Loại và Thái Dương Hệ (DĐTNLVTDH/ ĐĐTNLVTDH/ IHS)
Thư về Tham Thiền Huyền Môn - Letters on Occult Meditation (TTHM/ LOM)
Ánh Sáng của Linh Hồn (ASCLH/ LOS)
Các Cung và Điểm Đạo - Rays and Initiations (CCVĐĐ/ RI)
Linh Hồn và các Cơ Chế của Nó - The Soul and its Mechanism (LHVCCCCN/ SAM)
Viễn Cảm và Thể Dĩ Thái - Telepathy and the Etheric Vehicle (VCVTDT/ TEV)
Luận về Lửa Vũ Trụ - Treatise on Cosmic Fire (LVLCK/ LVLVT/ TCF)
Luận về Chánh Thuật - Treatise on White Magic (LVCT/ TWM)