TRUNG TÂM TƯ VẤN NHÂN MỆNH HỌC

THÔNG BÁO
TƯ VẤN VỀ VẬN MỆNH - CẢI MỆNH - CHỮA BỆNH = TÂM LINH

Với hơn 20 năm nghiên cứu và thực nghiệm về Dịch học, Số mệnh và Phong Thủy, Cấu tạo con người và Tâm thức, thực hành Phật Pháp nhiệm mầu. Chúng tôi thường xuyên tổ chức Tư vấn Tu Cải mệnh miễn phí với các đối tượng là người mong muốn hiểu về Số mệnh, tin sâu Nhân Quả nguyên nhân chính gây ra tâm trạng lo âu, sợ hãi, thất nghiệp, nợ lần, phá sản, chia ly, bệnh đau hành hạ ... dẫn đến buồn nản, khổ đau và bế tắc, rễ bị trầm cảm. Khi quý vị nhận thức ra "Thân người khó được" sau bao năm bị đọa lạc lưu đầy trong các cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh mới có lại Thân người kiếp này (Cũng là kiếp sống bắt buộc phải hiện hữu để trả nghiệp do mình đã tạo tác ra, cho lên chết không phải là hết, duyên nợ chắc chắn phải trả, dù phải qua bao kiếp luân hồi nữa là vậy). Khi Quí vị hiểu thấu nguyên nhân của khổ đau chẳng thể trốn chánh thì sẽ chấp nhận trong thấu hiểu, từ đó luôn an nhiên tự tại đón nhận vạn sự sảy đến. Nhận thức rõ lợi ích "phòng bệnh" rất quan trọng, vì khi bị bệnh đau hành hạ sẽ chẳng thể tu, xem như phải chấp nhận cái chết đến từ từ trong đau đớn mà thường với đa số người, họ vẫn chưa sống hết số theo định nghiệp đã định. Như thế, họ đã để mất cơ hội kéo dài sự sống vì chỉ có tự mình chữa cho mình. Còn nếu có thể chọn đúng pháp tu, là "Tùy bệnh cho thuốc" sẽ giúp Cải mệnh mạnh mẽ nhiệm mầu nhanh chóng, lại cũng tránh đi lầm vào con đường Hắc Đạo tối tăm mà chẳng rễ thoát ra.

Thời gian Tư vấn miễn phí: Vào sáng thứ bảy hàng tuần, chi tiết xin mời XEM TẠI ĐÂY.

+ Mời xem: Các lĩnh vực Tư vấn - D.Vụ
+ Mời xem: Các chủ đề Xem và Tư vấn
+ Mời xem: Về Phí tự nguyện & Dịch vụ

    Nhân Trắc Học kính chúc quí vị vạn sự như ý!

Phẩm Tính - Cấu Tạo Con Người

THUẬT NGỮ
CÁC PHẨM TÍNH - CẤU TẠO CON NGƯỜI

 A- DANH SÁCH CÁC TOOLTIP

I- Tooltip theo thuật ngữ: Phẩm tính - Cấu tạo con người

* Hiểu Về: Vô minh - Avidya - Quang Minh - Nguồn gốc của khổ đau và Luân hồi

1. Nghiên Cứu Kinh Điển - Nghiên Cứu Huyền Môn - Nghiên Cứu Giáo Lý

2. Người Đông Phương - Người Phương Đông - Người Tây Phương - Người Phương Tây

3. Ăn Đúng Mùa - Ăn Uống Đúng Mùa - Ăn Uống Bốn Mùa

4. Người Khôn Lên Tránh - Người Thông Minh Lên Tránh - Người Trí Tuệ Nên Tránh - Người Quân Tử Lên Tránh - Tránh Được Nên Tránh

5. Tai Họa Do Tâm Tham Lam - Tâm Tham Gây Tai Họa - Lũ Lụt - Sóng Thần - Hạn hán - Hỏa Tai - Lửa Thiêu Đốt - Cháy Rừng - Gió Bão - Bão Tố - Động Đất

6. Người Tham Lam - Tham Dục - Dục Vọng Nhiều

7. Kiến Tạo Tính Cách - Nhân Cách

8. Sự Khai Mở Tâm Thức - Tâm Linh

9. Phẩm Tính Các Đại (Tứ Đại - Ngũ Đại - Lục Đại - Thất Đại) - Các Giới và Các Uẩn Trong Con Người và Bệnh Tật

10. Tham Ái - Ái Dục Của Dục Vọng - Yêu Thích Và Không Yêu - Ghét Bỏ

11. Chữ Hiếu - Hiếu Thảo - Có Hiếu - Báo Hiếu Với Cha Mẹ

12. Tài Sản hay Tiền Bạc Với Hạnh Phúc - Bình An Của Tâm Hồn

13. Sân hận - Nóng nảy - Nóng giận - Nóng Tính - Giận giữ - Chán Ghét - Thù Ghét - Thù Oán - Oán Thù - Thù hận - Hận Thù

14. Hy Vọng - Động Lực Sống Hay Mục Tiêu Của Sự Sống Con Người

15. Phật Học - Phật Giáo - Giáo Lý Của Đức Phật - Pháp Xuất Thế Gian

16. Phong Thủy - Vật Phẩm Phong Thủy

17. Nhân Tính - Ngũ Thường - Đạo Của Người Quân Tử - Đạo Làm Người - Các Nghiệp Lành - Làm Lành Lánh Dữ - Giáo Dục Đạo Đức

18. Mê Tín - Dị Đoan

19. Vạn Vật Đồng Nhất Thể

20. Đặc Tính Sinh Mệnh - Đặc Tính Số Mệnh - Mỗi Người Mỗi Khí Chất

21. Người Phương Đông - Người Phương Tây

22. Xem Số Mệnh Hay Dự Đoán Số Phận = Chiêm Tinh - Lá Số Chiêm Tinh - Chiêm Tinh Lá Số

23. Nguồn Gốc Số Mệnh - Hình Thành Số Mệnh - Nhân Quả Báo Ứng - Nhân Quả Nghiệp Báo - Có Số Mệnh

24. Con Người Tiến Hóa Qua Các Thập Giá - Tiến Hóa Qua Cung Hoàng Đạo - (CB-ĐT-TT) - Tiến Hóa Tâm Linh

25. Bảy Tuyến Nội Tiết

26. Thể - Bodies - Các Thể Của Con Người

27. Con Người Tiến Hóa Thuận Chiều Vật Chất - Phàm Nhân Tiến Hóa - Phàm Ngã Tiến Hóa - Các Giai Đoạn Tiến Hóa

28. Con Người Tiến Hóa Nghịch Chiều - Chiều Đảo Nghịch - Tiến Hóa Tâm Linh - Tiến Hóa Thăng Thượng

29. Cấu Tạo Con Người

30. Nhân Loại - Cõi Người

31. Luân Hồi - Đầu Thai - Tái Sinh - Tái Sanh - Vòng Luân Hồi - Vòng Tái Sinh - Vòng Tái Sanh

32. Số Mệnh - Số Mạng - Nhân Quả - Nghiệp Quả - Man’s life destiny - Vận Mệnh - Định Mệnh - Số Phận

33. Thể xác trọng trược - Dense physical body - Sthula sharira

     * Thể Xác - Xác Thể - Thân Xác - Xác Thân - Thể Vật lý - Thể Hồng trần

34. Thể Dĩ Thái - Thể Sinh Lực - Thể Phách - Thể Vía

35. Thể cảm dục - Thể Xúc Cảm - Thể Cảm Xúc - Thể Vía - Thể Tình Cảm - Thể Chi Giác

36. Thể Trí Cảm hay Thể Trí - Cảm hay Người Thiên Về Trí hay Trí Tuệ Cảm Xúc

37. Thể Hạ Trí - Cõi Hạ Trí - Cõi Devachan - Cõi Thiên Đường

38. Người Tìm Đạo - Bước Vào Đường Tu - Bắt Đầu Tu Hành - Người Chí Nguyện - Đường Dự Bị - Dự Bị Đệ Tử - Con Đường Tiến Hóa Tâm Linh

39. Nghiệp Quả - Hình Thành Nghiệp Quả

40. Mục Đích Hay Mục Tiêu Của: Chân Nhân - Con Người - Tiểu Vũ Trụ - Tiến Hóa

41. Con Người Là Tiểu Thiên Địa - CNLTTĐ

42. Đạo Đức - Đạo Đức Kinh - Đạo Làm Người - Luân Thường Đạo Lý

43. Hàng Phục Dâm - Đoạn Dâm hay Trừ Dâm - Chuyển Hóa Dục Vọng hay Dâm Dục

44. Tâm Thức Phàm Nhân hay Tâm Thức Phàm Ngã

45. Tương Ứng Các Trung Tâm Lực - Tương Ứng Của Các Luân Xa - Luân Xa Tương Ứng - Bí Huyệt Tương Ứng

46. Các Cuộc Điểm Đạo - Cấp Điểm Đạo

47. Ánh sáng của linh hồn - Ánh Sáng Của Trực Giác

48. Các Cấp Độ và trình độ Tâm Thức - Tâm Thức và Các Cõi Và Tâm Thức

49. Linh Hồn - Linh Tánh - Nhân Hồn - Thức Của Phật Giáo - Thức Nhập Thai - Thức Trong Phật Giáo - Thức Đầu Thai - Tam Vị Nhất Thể

50. Chết - Tử Vong - Từ Trần (Chết Hết Số Và Chết Chưa Hết Số)

51. Cái Chết - Sự Chết - Tiến Trình Chết - Thoát Xác - Hồi Quang Phản Chiếu

52. Con Người Sau Khi Chết- Đời Sống Sau Khi Chết

 

II- Tooltip theo thuật ngữ: ....