TRUNG TÂM TƯ VẤN NHÂN MỆNH HỌC

THÔNG BÁO
TƯ VẤN VỀ VẬN MỆNH - CẢI MỆNH - CHỮA BỆNH = TÂM LINH

Với hơn 20 năm nghiên cứu và thực nghiệm về Dịch học, Số mệnh và Phong Thủy, Cấu tạo con người và Tâm thức, thực hành Phật Pháp nhiệm mầu. Chúng tôi thường xuyên tổ chức Tư vấn Tu Cải mệnh miễn phí với các đối tượng là người mong muốn hiểu về Số mệnh, tin sâu Nhân Quả nguyên nhân chính gây ra tâm trạng lo âu, sợ hãi, thất nghiệp, nợ lần, phá sản, chia ly, bệnh đau hành hạ ... dẫn đến buồn nản, khổ đau và bế tắc, rễ bị trầm cảm. Khi quý vị nhận thức ra "Thân người khó được" sau bao năm bị đọa lạc lưu đầy trong các cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh mới có lại Thân người kiếp này (Cũng là kiếp sống bắt buộc phải hiện hữu để trả nghiệp do mình đã tạo tác ra, cho lên chết không phải là hết, duyên nợ chắc chắn phải trả, dù phải qua bao kiếp luân hồi nữa là vậy). Khi Quí vị hiểu thấu nguyên nhân của khổ đau chẳng thể trốn chánh thì sẽ chấp nhận trong thấu hiểu, từ đó luôn an nhiên tự tại đón nhận vạn sự sảy đến. Nhận thức rõ lợi ích "phòng bệnh" rất quan trọng, vì khi bị bệnh đau hành hạ sẽ chẳng thể tu, xem như phải chấp nhận cái chết đến từ từ trong đau đớn mà thường với đa số người, họ vẫn chưa sống hết số theo định nghiệp đã định. Như thế, họ đã để mất cơ hội kéo dài sự sống vì chỉ có tự mình chữa cho mình. Còn nếu có thể chọn đúng pháp tu, là "Tùy bệnh cho thuốc" sẽ giúp Cải mệnh mạnh mẽ nhiệm mầu nhanh chóng, lại cũng tránh đi lầm vào con đường Hắc Đạo tối tăm mà chẳng rễ thoát ra.

Thời gian Tư vấn miễn phí: Vào sáng thứ bảy hàng tuần, chi tiết xin mời XEM TẠI ĐÂY.

+ Mời xem: Các lĩnh vực Tư vấn - D.Vụ
+ Mời xem: Các chủ đề Xem và Tư vấn
+ Mời xem: Về Phí tự nguyện & Dịch vụ

    Nhân Trắc Học kính chúc quí vị vạn sự như ý!

Danh Mục Trang Thuật Ngữ - Tooltip

DANH MỤC CÁC TRANG TỔNG HỢP
VỀ CÁC THUẬT NGỮ/ TOOLTIP MINH TRIẾT NHIỀU NGHĨA

Thuật ngữ Minh triết thường rất bao hàm, cho lên có rất nhiều cách diễn giải ý nghĩa tùy theo hoàn cảnh và lĩnh vực/ Chuyên đề đang nói tới. Cộng thêm sự khác biệt ngôn ngữ phương Đông - Tây và thời đại Kim - Cổ thật sự làm rối trí biết bao người yêu thích và khám phá Kinh điển Minh triết.

Việc tổng hợp thích nghĩa các thuật ngữ từ nhiều nguồn Kinh điển và nhiều ngôn ngữ sang tiếng Việt sẽ giúp mọi người phần nào rễ học hiểu giáo lý hơn là mục đích của Nhân Trắc Học. Dưới đây là vài trang tổng hợp:

THÍCH NGHĨA
CÁC THUẬT NGỮ VỀ CON NGƯỜI VÀ NHÂN QUẢ - LUÂN HỒI

Trang TỔNG HỢP các Tooltip về Các chuyên mục giải đáp về Số Mệnh: Xem tại đây

Trang TỔNG HỢP các Tooltip về Bệnh tật và chữa trị tâm linh: Xem tại đây

Trang TỔNG HỢP các Tooltip về Năng lượng sự sống - Con người và các thể: Xem tại đây

Trang TỔNG HỢP các Tooltip về Thần Chú và Mantram: Xem tại đây

Trang TỔNG HỢP các Tooltip về Các Phương Pháp - Con Đường tu hành: Xem tại đây

Trang TỔNG HỢP các Tooltip về Thiền định và Tâm thức chứng đắc: Xem tại đây

Trang TỔNG HỢP các Tooltip về Con đường tu hành: Xem tại đây

Trang TỔNG HỢP các Tooltip về pháp tu chánh đạo: Xem tại đây

Trang TỔNG HỢP các Tooltip về pháp tu chánh đạo: Xem tại đây

Trang TỔNG HỢP các Tooltip về pháp tu chánh đạo: Xem tại đây

Trang TỔNG HỢP các Tooltip về pháp tu chánh đạo: Xem tại đây

Trang TỔNG HỢP các Tooltip về pháp tu chánh đạo: Xem tại đây

* Mời xem các thích nghĩa của các thuật ngữ khác: Xem tại đây

 DANH SÁCH CÁC TRANG THUẬT NGỮ KHÁC

* Mời tìm kiếm các Trang giữ liệu - Thuật ngữ khác: Tìm tại đây

Còn nhiều thuật nghĩa cần nghiên cứu khác