SỐ MỆNH LÀ CÓ, DO NHÂN QUẢ TẠO THÀNH, CÓ THỂ THAY ĐỔI ĐƯỢC

THÔNG BÁO
CỦA TRUNG TÂM TƯ VẤN NHÂN TRẮC HỌC

Nhân Trắc Học chúng tôi đang trong quá trình chuẩn bị để mời quí vị quan tâm đến Câu Lạc Bộ Thực Hành Cải Mệnh để cùng trao đổi, học hỏi cách cải mệnh bền vững lâu dài.

Địa chỉ: Tại Tầng 2 - Tòa nhà Trung Tâm Thương Mại Thanh Ngọc - Phường Đông Ngàn - Thị xã Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh. Điện thoại: 0964 759 686.

Thời gian bắt đầu tiếp đón: Xin được thông báo sau, xin cảm ơn!

Báo Cáo Tài Chính 2014

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
NĂM 2014 - GỒM ĐẦY ĐỦ CÁC BẢNG THEO QUY ĐỊNH

+ Danh mục các tài liệu kèm theo BCTC gồm:

- Ghi chú Báo cáo Tài chính:

- Báo cáo Tài chính:

- Báo cáo khác: Không gồm báo cáo tiền tệ

1. GHI CHÚ BCTC

+ Ghi chú

2. BẢNG BCTC

+ Ghi chú

3. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

+ Ghi chú

4. BẢNG ...

+ Ghi chú

5. BẢNG ,,,

+ Ghi chú

6. BẢNG ...

+ Ghi chú

7. BẢNG ...

+ Ghi chú

8. KẾT LUẬN THANH TRA (NẾU CÓ)

+ Ghi chú