Chiêm Tinh - Giáo trình Lớp Nâng Cao

Chiêm Tinh - Giáo trình Lớp Nâng Cao

Học dự đoán Vận Mệnh theo chuyên đề

+ Phật dạy: "Con người là chủ nhân của nghiệp, là kẻ thừa tự nghiệp. Nghiệp là thai tạng mà từ đó con người được sinh ra; nghiệp là quyến thuộc, là nơi nương tựa”. nguồn+ Nghiệp Làm Chủ Số Mệnh: Theo Nhân Quả, mỗi suy nghĩ, lời nói, hành động của Ta trong suốt cuộc đời đều đã bị nghiệp dẫn dắt, khốn...
Xem Chi tiết

Danh sách chương

Chương Ngày đăng
Chương 4 29/12/2016