SỐ MỆNH LÀ CÓ, DO NHÂN QUẢ TẠO THÀNH, CÓ THỂ THAY ĐỔI ĐƯỢC

Nhân Trắc Học hiểu rõ Số Mệnh và nguồn gốc Số Mệnh của Bạn. Nếu Bạn không Tu theo Phật dậy, không tin sâu Nhân Quả báo ứng, không thực hành sửa mệnh đúng cách, thì Nhân Trắc Học chúng tôi CÓ THỂ DỰ ĐOÁN KHÁ CHÍNH XÁC VỀ VẬN MỆNH CUỘC ĐỜI BẠN, ĐẶC BIỆT LÀ CÁC NĂM SẢY RA CÁC BIẾN CỐ LỚN, RẤT LỚN TRONG ĐỜI. Chúng tôi đoán được bởi Kiếp sống này của Bạn phản ánh NGHIỆP QUẢ nhiều kiếp sống trước đây, và trong kiếp sống này, Quý Bạn hiện diện trên trái đất này để NHẬN LÃNH NGHIỆP DÙ LÀ NGHIỆP TỐT HAY XẤU, đó là bởi lý do, thông qua quy luật thời gian, chúng tôi biết được năm nào Bạn sẽ nhận lãnh Quả báo. Nhân Trắc Học chúng tôi phấn đấu vì sự tiến hóa của con người, dựa trên sự đam mê nghiên cứu và ứng dụng các Kinh điển Minh Triết ngàn đời, tích cực ứng dụng vào thực tiễn đời sống, để có thể giúp Bạn có cuộc sống tốt đẹp hơn, bằng cách chỉ cho Bạn cách Vũ Trụ này Ghi Nhận Nghiệp Quả và Trả lại cho chính Bạn, giúp Bạn biết trước Vận Mạng, An vui đón nhận, phấn đấu SỬA ĐỔI VẬN MỆNH đúng cách nhiều nhất có thể, làm cho cuộc sống Quý Bạn tốt đẹp hơn.

* Tổng Hợp Tóm Lược Sách

TỔNG HỢP KIẾN THỨC TÓM LƯỢC CÁC SÁCH VÀ THEO CHUYÊN ĐỀ

Mục lục: PHẦN A - TỔNG HỢP TÓM LƯỢC CÁC SÁCH

+ Dưới Chân Thầy
+ Luận Về Lửa Càn Khôn tập I - II
+ Tham Thiền Huyền Môn
+ Ánh Sáng Của Linh Hồn
+ Ánh Sáng Trên Đường Đạo
+ Luận Về Huyền Linh Thuật/ Chánh Thuật

PHẦN B - TỔNG HỢP KIẾN THỨC THEO CHUYÊN ĐỀ

+ Chuyên Đề: Quyền Năng - Đặc Tính - Cai Quản - Các Chòm sao Vũ trụ - Các Chòm sao Hoàng Đạo Xem: Tổng Hợp Về Chu Kỳ - Xem: Tổng Hợp Về Chòm Sao và Tinh Tòa

+ Chuyên Đề: Quyền Năng - Đặc Tính - Cai Quản:
Xem Rộng Bảng Các Đặc Tính Cung Phàm Ngã
Xem Rộng Bảng Các Đặc Tính Cung Linh Hồn
Xem: TH Đặc Tính Cai Quản - Đặc Điểm - Tính Chất - Quy Nạp - Quản Về - Chủ Về 7 Cung
Xem: Tổng hợp về Mặt Trời/ Thái Dương và Cung Mặt Trời
Xem: Tổng hợp về Mặt Trăng và Cung Mặt Trăng
Xem: Tổng hợp về Cung Mọc
Xem: Tổng Hợp Về Cung Thể Cảm dục/ Xúc Cảm/ Vía / Tình Cảm
Xem: TH Về Quyền Năng Tâm Linh / Thông Linh/ Thần Thông
Xem: Tổng Hợp Về Mầu Sắc Và Âm Thanh

Trang: NHÂN TRẮC HỌC

+ Chuyên Đề: Quyền Năng - Đặc Tính - Cai Quản: - Quẻ dịch và Lục thú - Mười Thần - Âm dương - Ngũ hành - Mười Thần và Thần Sát trong tứ trụ

CÁC QUYỀN NĂNG - ĐẶC TÍNH - CAI QUẢN QUAN TRỌNG ĐẶC BIỆT CẦN SUY NGẪM VÀ GHI NHỚ KỸ

+ Hành tinh - Các đặc tính hiển lộ (CTHNM 390):
- Saturn  – chi phối các khả năng mộ đạo.
- Mercury – chi phối các khả năng trí tuệ.
- Jupiter – điều hành các khả năng tình cảm.
- Mặt Trời – điều hành các khả năng cai trị.
- Mars - Chi phối các khả năng ích kỷ.
- Venus – chi phối các khả năng kiên trì.