Sách Ảo Cảm - Ảo Ảnh - Ảo Tưởng

Sách Ảo Cảm - Ảo Ảnh - Ảo Tưởng

Trong webinar số 10 về Ảo cảm, phần đầu Thầy Hiệu Trưởng ôn lại các Qui Luật và Điều Răn của Raja Yoga. Phần này rất hữu ích cho các bạn học viên đang học GQ1 và GQ2. Kỹ Thuật Ánh sáng mà Chân sư dạy chúng ta để xua tan ảo cảm đặt nền tảng trên Raja Yoga, do đó muốn thông thạo Kỹ Thuật Ánh sáng chúng ta phải thực hành Raja Yoga đến một mức độ nào đó. Sau đây là trích dẫn lời của Chân sư DK:

Danh sách chương