Bình luận cho Nhân Trắc Học https://nhantrachoc.vn Con người nghĩ trong Tâm như thế nào thì y sẽ như thế ấy; Linh Hồn của Bạn là một Điểm Linh Quang của Thượng Đế, Cao Quý Trường Tồn, Sáng Suốt Vô Ngần, Thông Minh Tuyệt Trần; Số Mệnh là có, đó là Luật Nhân Qủa, biểu hiện qua quy luật Thời gian, đến thời điểm hội tụ đủ Nhân Duyên, là lúc Bạn nhận lãnh Quả báo, dù là Quả tốt hay xấu bạn buộc phải nhận nếu bạn không Tu Tâm Dưỡng Tánh như Đức Phật dạy - Sách Liễu Phàm Tứ Huấn là nghiệm chứng học Phật sửa Mệnh tuyệt đỉnh nhân gian; Căn cứ ngày, tháng, năm sinh người ta có thể dự đoán được Vận Mệnh mỗi người. Số Mệnh có thể thay đổi được; Cải Mệnh đỉnh nhất= Xin thường niệm: Nam Mô A Di Đà Phật, do đó nói Đức năng thắng Số Mệnh= Luôn đúng; Chết không phải là hết, Linh hồn luôn luân hồi và Trường tồn => Rất cần luôn vui vẻ nhận lãnh Quả báo dù tốt hay xấu đến đâu và chuẩn bị tốt cho cái chết để Tái sinh hiển nhiên có được kiếp sau tốt đẹp hơn. Thu, 30 Aug 2018 10:34:30 +0000 hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.9 Phản hồi cho Chương 1 quyển số 7 bởi Yen Nguyen https://nhantrachoc.vn/chuong-1-3.html#comment-9539 Thu, 30 Aug 2018 10:34:30 +0000 http://sach.nhantrachoc.vn/?p=2436#comment-9539 tôi rất muốn được tìm hiểu kiến thức về dịch học của Nhân Trắc học. Tôi chưa biết cách để vào xem sách, xin được chỉ dẫn

]]>
Phản hồi cho xem bệnh cho chồng (CD TVH-184) bởi Tìm Cơ Duyên https://nhantrachoc.vn/cau-hoi/xem-benh-cho-chong-cd-tvh-184#comment-9538 Mon, 02 Jul 2018 03:54:37 +0000 http://nhantrachoc.vn/cau-hoi/xem-benh-cho-chong-cd-tvh-184#comment-9538 Hào thế hợi thủy là chồng, nguyệt kiến sinh, nhật kiến khắc cho nên không ảnh hưởng. Nay hòa thần và nguyên thần lâm nguyệt kiến, hóa tử tôn mùi thổ sinh trợ nguyên thần, nguyên thần vượng lực mạnh sinh dụng thần tuất thổ, lại ám động sinh nguyên thần. Sao chồng thâm chăn cố đế, nhưng sao chồng hợi thủy tuần không, không được nó sinh cho nên phải chờ đến ngày tỵ xung mất hợi thủy, thì bệnh mới khỏi. Về sau quả đúng như vậy

]]>
Phản hồi cho đoán bệnh cho bố (CD TVH-183) bởi Tìm Cơ Duyên https://nhantrachoc.vn/cau-hoi/doan-benh-cho-bo-cd-tvh-183#comment-9537 Mon, 02 Jul 2018 02:58:39 +0000 http://nhantrachoc.vn/cau-hoi/doan-benh-cho-bo-cd-tvh-183#comment-9537 Trong quẻ: Tuất thổ, mùi thổ, thìn thổ là hào phụ mẫu lập lại 3 lần, vì thìn thổ lâm nguyệt kiến, lấy thìn thổ làm dụng thần. Nay vì thân kim xung dần mộc, ám động mà khắc thìn thổ nên bệnh nặng

Trong quẻ may nhờ có ngọ hỏa động, có thể sinh thổ, nhưng ngọ hỏa hóa thành mùi thổ, ngọ hợp với mùi, đó là tham hợp vong sinh. Cho nên thổ của thìn bị dần mộc khắc, lại không được ngọ hỏa sinh, do đó bệnh nặng. Đợi đến ngày sửu  xung mất mùi thổ, ngọ hỏa không hợp nhau nữa thì sinh thìn thổ, bệnh mới khỏi được. Kết quả là ngày sửu thì dậy được. Cho nên “nguyên thần phát động c hí khí lên kỵ nhất là hóa khắc và gặp tổn thương”

]]>
Phản hồi cho đoán bệnh cho chồng (CD TVH-207) bởi Tìm Cơ Duyên https://nhantrachoc.vn/cau-hoi/doan-benh-cho-chong-cd-tvh-207#comment-9536 Sat, 30 Jun 2018 08:32:14 +0000 http://nhantrachoc.vn/cau-hoi/doan-benh-cho-chong-cd-tvh-207#comment-9536 Sao chồng hợi thủy là dụng thần, dậu kim động để sinh, nhưng không nên dụng thần hóa nhập mộ, hóa nguyệt kiến khắc trở lại, lại là ngày ngọ, thìn ngọ dậu hợi đều đầy đủ là tự bị hình phạt, nên rất nguy hiểm. Về sau chết vào giờ ngọ ngày đó

 

]]>
Phản hồi cho đoán bệnh của vợ (CD TVH-207) bởi Tìm Cơ Duyên https://nhantrachoc.vn/cau-hoi/doan-benh-cua-vo-cd-tvh-207#comment-9535 Sat, 30 Jun 2018 08:13:48 +0000 http://nhantrachoc.vn/cau-hoi/doan-benh-cua-vo-cd-tvh-207#comment-9535 Tý thủy là vợ, hào thế mão mộc động là khắc vợ, nhưng mão và tuất thổ cùng động mà tương hợp. Do đso mão mộc tham hợp vong hình. Bệnh của vợ sẽ khỏi vào ngày dậu. Đúng vào ngày dậu thê hóa tứ tôn sinh trở lại

]]>
Phản hồi cho đoán bệnh của bố (CD TVH-206) bởi Tìm Cơ Duyên https://nhantrachoc.vn/cau-hoi/doan-benh-cua-bo-cd-tvh-206#comment-9534 Sat, 30 Jun 2018 08:10:42 +0000 http://nhantrachoc.vn/cau-hoi/doan-benh-cua-bo-cd-tvh-206#comment-9534 Quẻ này phụ mẫu động ra dần mộc, vốn là tướng hình, nay tỵ hỏa sinh mà vong hình

]]>