Notice (8): Undefined index: view [APP/controllers/xem_controller.php, line 173]
Hỏi hỏi hỏi
Hỏi hỏi hỏi - Admin Dev

bao giờ mới hết nắng nóng đây

Ngày hỏi quẻ: 14-06-2019 15:52

Tiêu chí trả lời: Trả lời trong 10 ngày

Chưa xác định chuyên mục

Nghiệm quả: Chưa có nghiệm quả

Kết luận: Chưa có kết luận

0 dự đoán

Thời gian lập quẻ: 15:52 - 14/6/2019 (12/5/2019 âm lịch)
Can chi: Giờ Mậu Thân, ngày Nhâm Ngọ, tháng Canh Ngọ, năm Kỷ Hợi

Phong Lôi Ích (Tốn) Sơn Trạch Tổn (Cấn)
Huynh Đệ Mão Ư
Tử Tôn Tỵ
Thê Tài Mùi
Thê Tài Thìn T
Huynh Đệ Dần
Phụ Mẫu
Huynh Đệ Dần Ư Bạch Hổ
Phụ Mẫu Đằng Xà
Thê Tài Tuất Câu Trần
Thê Tài Sửu T Chu Tước
Huynh Đệ Mão Thanh Long
Tử Tôn Tỵ Huyền Vũ

Cung Tốn

Tương đồng với ta là Huynh Đệ, không thể đem phúc đến cho ta, cũng không khiến ta gặp phải đại họa, đây là vị thần chủ về phá tài, khắc hại, ngăn trở, đình trệ. Kỵ gặp Quan Quỷ phát động mà bị chế ngự, ưa gặp Phụ Mẫu hưng vượng để được dựa dẫm. Nếu động sẽ khắc thương Thê Tài, mà hỗ trợ cho Tử Tôn.

Mèo

Ta sinh ra là Tử Tôn

Rắn

Bị ta khắc là Thê  Tài

Bị ta khắc là Thê  Tài

Rồng

Tương đồng với ta là Huynh Đệ, không thể đem phúc đến cho ta, cũng không khiến ta gặp phải đại họa, đây là vị thần chủ về phá tài, khắc hại, ngăn trở, đình trệ. Kỵ gặp Quan Quỷ phát động mà bị chế ngự, ưa gặp Phụ Mẫu hưng vượng để được dựa dẫm. Nếu động sẽ khắc thương Thê Tài, mà hỗ trợ cho Tử Tôn.

Hổ

Sinh ra ta là Phụ Mẫu

Chuột

Đội Cấn

Hổ

Tương đồng với ta là Huynh Đệ, không thể đem phúc đến cho ta, cũng không khiến ta gặp phải đại họa, đây là vị thần chủ về phá tài, khắc hại, ngăn trở, đình trệ. Kỵ gặp Quan Quỷ phát động mà bị chế ngự, ưa gặp Phụ Mẫu hưng vượng để được dựa dẫm. Nếu động sẽ khắc thương Thê Tài, mà hỗ trợ cho Tử Tôn.

Bạch Hổ

Chuột

Sinh ra ta là Phụ Mẫu

Đằng xà

Chó

Bị ta khắc là Thê  Tài

Câu Trần

Trâu

Bị ta khắc là Thê  Tài

Chu Tước

Mèo

Tương đồng với ta là Huynh Đệ, không thể đem phúc đến cho ta, cũng không khiến ta gặp phải đại họa, đây là vị thần chủ về phá tài, khắc hại, ngăn trở, đình trệ. Kỵ gặp Quan Quỷ phát động mà bị chế ngự, ưa gặp Phụ Mẫu hưng vượng để được dựa dẫm. Nếu động sẽ khắc thương Thê Tài, mà hỗ trợ cho Tử Tôn.

Thanh Long

Rắn

Ta sinh ra là Tử Tôn

Huyền Vũ

Thông tin dữ kiện dự đoán từng giai đoạn
Q-Số Hào Động Quẻ có 02 Hào động
Q-Định Dụng thần Là Huynh Đệ

Quẻ có 02 Hào động

Là Huynh Đệ

Địa chỉ: Tầng 2 tòa nhà Trung tâm thương mại Thanh Ngọc, phường Đông Ngàn

Lá số tứ trụ Admin Dev

Tìm Cơ Duyên

Sao chồng hợi thủy là dụng thần, dậu kim động để sinh, nhưng không nên dụng thần hóa nhập mộ, hóa nguyệt kiến khắc trở lại, lại là ngày ngọ, thìn ngọ dậu hợi đều đầy đủ là tự bị hình phạt, nên rất nguy hiểm. Về sau chết vào giờ ngọ ngày đó

Dạ hạc lão nhân

Sao chồng hợi thủy là dụng thần, dậu kim động để sinh, nhưng không nên dụng thần hóa nhập mộ, hóa nguyệt kiến khắc trở lại, lại là ngày ngọ, thìn ngọ dậu hợi đều đầy đủ là tự bị hình phạt, nên rất nguy hiểm. Về sau chết vào giờ ngọ ngày đó