Trích Đoạn Lời Phật Dậy

Trích Đoạn Lời Phật Dậy
Tác giả
Thể loại
Nhóm dịch
Tình trạng Hoàn thành
Nhóm những Lời Phật dậy về cách sống, đời sống gia đình, bạn bè, xóm làng ...
Danh sách chương
Chương Ngày đăng
Trích Các Lời Phật và Thánh Hiền Dậy 27/03/2018
Công Đức và Phước Đức với Phóng Sinh, Bố thí, Trì chú, Thiền định, Tràng hạt …. 29/03/2018
Trích Lời Thánh Hiền Về Xác Thân và Tâm thức Con Người 09/04/2018