Cẩm Nang Sống Hay

Cẩm Nang Sống Hay
Tác giả
Thể loại
Nhóm dịch
Tình trạng Hoàn thành
Mục tiêu cuốn sách là tập hợp kiến thức tổng hợp theo từng nhóm ngành nghề liên quan để giúp bạn thực hiện một vấn đề, một chuyên đề hay cả một dự án, dự tính, một phương án muốn triển khai .... cuốn sách giúp bạn ít tốn kém thời gian nghiên cứu, tìm hiểu, phân tích, đánh giá .... mà vẫn đạt được mục đích của bạn đề ra và phù hợp nhất với Định Mệnh của bạn, ví dụ: I- Định hướng học tập và nghề nghiệp của tôi: 1- Nắm bắt Vận Mệnh của bản thân:  Theo LÁ SỐ TỨ TRỤ của bạn, chúng tôi có thể DỰ ĐOÁN THỜI ĐIỂM HIỆN TẠI VÀ NHỮNG NĂM SẮP TỚI CỦA BẠN, từ đó đưa ra những lời khuyên hữu ích cho bạn về:
- Sức khoẻ: - Bệnh Nạn: - Cảm xúc: - Tính cách: - Lấy Vợ/ Chồng: - Hạnh phúc: - Xuất thân: - Trí tuệ: - Tâm Linh: - Kỷ luật. - Học vấn: - Nghề nghiệp - Cấp bậc: NLĐ/ N.Viên/ C.Viên/ CV Chính .... - Chức vụ: - Ý chí: - Trí tuệ (IQ) - Quan hệ: - Tài sản: Mục tiêu cuốn sách là tập hợp kiến thức tổng hợp theo từng nhóm ngành nghề liên quan để giúp bạn thực hiện một vấn đề, một chuyên đề hay cả một dự án, dự tính, một phương án muốn triển khai .... cuốn sách giúp bạn ít tốn kém thời gian nghiên cứu, tìm hiểu, phân tích, đánh giá .... mà vẫn đạt được mục đích của bạn đề ra và phù hợp nhất với Định Mệnh của bạn, ví dụ: I- Định hướng học tập và nghề nghiệp của tôi: 1- Nắm bắt Vận Mệnh của bản thân:  Theo LÁ SỐ TỨ TRỤ của bạn, chúng tôi có thể DỰ ĐOÁN THỜI ĐIỂM HIỆN TẠI VÀ NHỮNG NĂM SẮP TỚI CỦA BẠN, từ đó đưa ra những lời khuyên hữu ích cho bạn về:
- Sức khoẻ: - Bệnh Nạn: - Cảm xúc: - Tính cách: - Lấy Vợ/ Chồng: - Hạnh phúc: - Xuất thân: - Trí tuệ: - Tâm Linh: - Kỷ luật. - Học vấn: - Nghề nghiệp - Cấp bậc: NLĐ/ N.Viên/ C.Viên/ CV Chính .... - Chức vụ: - Ý chí: - Trí tuệ (IQ) - Quan hệ: - Tài sản: Mục tiêu cuốn sách là tập hợp kiến thức tổng hợp theo từng nhóm ngành nghề liên quan để giúp bạn thực hiện một vấn đề, một chuyên đề hay cả một dự án, dự tính, một phương án muốn triển khai .... cuốn sách giúp bạn ít tốn kém thời gian nghiên cứu, tìm hiểu, phân tích, đánh giá .... mà vẫn đạt được mục đích của bạn đề ra và phù hợp nhất với Định Mệnh của bạn, ví dụ: I- Định hướng học tập và nghề nghiệp của tôi: 1- Nắm bắt Vận Mệnh của bản thân:  Theo LÁ SỐ TỨ TRỤ của bạn, chúng tôi có thể DỰ ĐOÁN THỜI ĐIỂM HIỆN TẠI VÀ NHỮNG NĂM SẮP TỚI CỦA BẠN, từ đó đưa ra những lời khuyên hữu ích cho bạn về:
- Sức khoẻ: - Bệnh Nạn: - Cảm xúc: - Tính cách: - Lấy Vợ/ Chồng: - Hạnh phúc: - Xuất thân: - Trí tuệ: - Tâm Linh: - Kỷ luật. - Học vấn: - Nghề nghiệp - Cấp bậc: NLĐ/ N.Viên/ C.Viên/ CV Chính .... - Chức vụ: - Ý chí: - Trí tuệ (IQ) - Quan hệ: - Tài sản:
Danh sách chương
Chương Ngày đăng
Hỏi đáp Phật Pháp 14/04/2016
Giải đáp Bệnh Tật theo Tâm Linh 14/04/2016
Tục ngữ về Tiền bạc 19/05/2016