Tham Thiền Huyền Môn

Tham Thiền Huyền Môn
Tác giả
Thể loại
Nhóm dịch
Tình trạng Đang cập nhật
THƯ VỀ THAM THIỀN HUYỀN MÔN Biên soạn: ALICE A. BAILEY Bản dịch: TRÂN CHÂU Nhà Xuất Bản Lao Động Bản dịch Tiếng Việt 2012 BẢN QUYỀN © NĂM 1950 CỦA LUCIS TRUST BẢN QUYỀN © GIA HẠN NĂM 1978 CỦA LUCIS TRUST In lần thứ nhất, 2012 Bản tiếng Anh của sách này được xuất bản với sự tài trợ từ Quỹ Xuất bản Sách của Chân sư Tây Tạng, là ngân quỹ được lập ra để tiếp tục các giáo huấn của Chân sư Tây Tạng và Bà Alice A. Bailey.
Danh sách chương
Chương Ngày đăng
Bức thư ngày … 02/01/2017
Giới Thiệu – Cần tách các Chương 13/04/2018