CÁC SÁCH CỦA THÁNH HIỀN

CÁC SÁCH CỦA THÁNH HIỀN
Tác giả
Thể loại
Nhóm dịch
Tình trạng Hoàn thành
Đức Phật Dạy Về Niềm Tin & Nghi Ngờ: Có 10 điểm Chớ có tin. Ta chỉ tin khi thực hành thấy đúng, thấy đúng thì xóa bỏ nghi ngờ và xây dựng lòng tin tuyệt đối. CÁC CHƯƠNG TRONG SÁCH CHA này chỉ để Tóm tắt một chủ đề Tâm Linh hay Minh triết, ví dụ: + Chương 1: Tóm lược về Phật Học (Kinh - Luật - Luận) + Chương 2: Tóm lược về Minh Triết Mới (Chân Sư và Thánh Đoàn) + Chương 3: Tóm lược về Dịch học và Thánh hiền phương Đông + Chương 4: Lễ Phật hiện Trăng tròn tháng tư hàng năm
Danh sách chương
Chương Ngày đăng
*Tóm lược về Phật Học (Kinh – Luật – Luận) 19/05/2018
*Tóm tắt Minh Triết Mới (Chân Sư và Thánh Đoàn) 02/01/2017
*Luật Rung động 23/04/2016
Bức thư ngày … 02/01/2017
Giới Thiệu – Cần tách các Chương 13/04/2018
Kinh Hiền Nhân 17/05/2018