Trang thử các từ thích nghĩa


Chia sẻ:

Danh Sách Tổng Hợp Kiến Thức Chiêm Tinh Học

Danh Sách Tổng Hợp Kiến Thức Bảy Cung Và Khác

Danh Sách Tổng Hợp Kiến Thức Bảy Cung Và Khác

DANH SÁCH TỔNG HỢP KIẾN THỨC BẢY CUNG VÀ KHÁC

Cung 1           cung 2              cung 3

Thể Cảm Dục Cung 6 – Thể Cảm Dục Cung 4 – Thể Cảm Dục Cung 2

Thể Trí Cung 1Thể Trí Cung 4Thể Trí Cung 5

Phàm Ngã Cung 1Phàm Ngã Cung 2Phàm Ngã Cung 3

Linh Hồn Cung 1Linh Hồn Cung 2Linh Hồn Cung 3

TỔNG HỢP VỀ CHIÊM TINH HỌC         Xem Chiêm Tinh

HUYỀN GIAI SÁNG TẠO THỨ TƯ               Huyền Giai Sáng Tạo        Huyền Giai Sáng Tạo Thứ Tư

Vận mệnh con người        VẬN MỆNH CON NGƯỜI

Thể Trí Cảm  Thể trí cảm  THỂ TRÍ CẢM    Thể cảm dục ; THỂ CẢM DỤC

T.Linh – L.Hồn    Cung Thể Xác   CUNG THỂ XÁC  cung thể xác    Thể Xác Cung 3    Thể Xác Cung 7

Thông Tuệ Và Linh Hoạt  Thông Tuệ và Linh Hoạt ; Thông Tuệ – Linh Hoạt ; THÔNG TUỆ VÀ LINH HOẠT ; THÔNG TUỆ – LINH HOẠT    Thông Tuệ – Linh Hoạt                   Chưa OK

Con Người Là Tiểu Thiên Địa   |   CON NGƯỜI LÀ TIỂU THIÊN ĐỊA

Chân Ngôn            Ba Thập Giá       Ảnh VHĐ-CTH         Ảnh Vòng Hoàng Đạo Và Chiêm Tinh

Châm NgônMatramLinh Từ Của Phàm NgãLinh Hồn

Thượng Đế Tam Phân    Thượng Đế Ba Ngôi

PHƯƠNG PHÁP Gõ lại: THAM THIỀN – THAM THIỀN | CON ĐƯỜNG THAM THIỀN | Phương Pháp Tham Thiền | Con Đường Tham Thiền  | Phương pháp tham thiền | Con đường tham thiền | phương pháp tham thiền | con đường tham thiền

PHƯƠNG PHÁP THAM THIỀN    CON ĐƯỜNG THAM THIỀN

Phương Pháp Tham Thiền    Con Đường Tham Thiền

Meditation in the morning | tham thiền lúc bình minh | THAM THIỀN LÚC BÌNH MINH

Thiên thần Thiên Thần Từ Lực  Từ lực   Sinh Lực Sinh lực

 

TÂM LINH

Đại Từ Bi ; Vô Vi; Vô Niệm Trước; Quán Không; Khiến Thủ; Vô Thượng Bồ Đề

CHƯỚNG NGẠI; chướng ngại; Chướng Ngại; TRIỀN CÁI; Triền Cái; triền cái

Bát Chánh Đạo                bát chánh đạo

 

COPI TỪ TOOLTIP

Thu giảm nghiệp quả    Nghiệp quả phân bố

Mầu Hợp Nhất     mầu hợp nhất     Mầu Cùng Tên    mầu cùng tên

Quyền Năng Tâm Linh     QUYỀN NĂNG TÂM LINH   THẦN THÔNG    Thần thông    Thần Thông Cao Thấp

TIỀN TÀI     TÀI CHÍNH    Tiền Tài   Tiền tài    Tài chính   tài chính

HÀNH TINH THÁNH THIỆN     Hành Tinh Thánh Thiện   hành tinh thánh thiện     (Cần sửa)


Chia sẻ: