Trang thử các từ thích nghĩa


Chia sẻ:

+ VẦN A – B – C

Ảnh VHĐ-CTH         Ảnh Vòng Hoàng Đạo Và Chiêm Tinh

Ba Thập Giá

Chân Ngôn

Con NgườiTiểu Thiên Địa    CON NGƯỜI LÀ TIỂU THIÊN ĐỊA

Cung 1           cung 2              cung 3

CON ĐƯỜNG THAM THIỀN   Con Đường Tham Thiền   Con đường tham thiền   con đường tham thiền

Châm Ngôn – Matram – Linh Từ Của Phàm NgãLinh Hồn

CHƯỚNG NGẠI; chướng ngại; Chướng Ngại; TRIỀN CÁI; Triền Cái; triền cái

Bát Chánh Đạo                bát chánh đạo

+ VẦN D – Đ – E

Danh Sách Tổng Hợp Kiến Thức Chiêm Tinh Học

Danh Sách Tổng Hợp Kiến Thức Bảy Cung Và Khác

Danh Sách Tổng Hợp Kiến Thức Bảy Cung Và Khác

DANH SÁCH TỔNG HỢP KIẾN THỨC BẢY CUNG VÀ KHÁC

Danh Sách Tổng Hợp Về Quyền NăngĐặc Tính (Đặc Điểm – Tính Chất)   CHỦ VỀ    Chủ về
– Của Chòm Sao Hoàng Đạo

– Của Cung Hoàng Đạo

– Của Hành TinhNgũ hành

– Của Mười Thần và Thần Sát

+ VẦN F – G – H

HUYỀN GIAI SÁNG TẠO THỨ TƯ               Huyền Giai Sáng Tạo        Huyền Giai Sáng Tạo Thứ Tư

HÀNH TINH THÁNH THIỆN     Hành Tinh Thánh Thiện   hành tinh thánh thiện     (Cần sửa)

Đường Kim Tuyến                ANTAHKARANA

Thượng Đế Tam Phân    Thượng Đế Ba Ngôi

PHƯƠNG PHÁP THAM THIỀN  Phương Pháp Tham Thiền  Phương pháp tham thiền     phương pháp tham thiền

Phương Pháp Tham Thiền

Meditation in the morning     tham thiền lúc bình minh          THAM THIỀN LÚC BÌNH MINH       Cũ

Meditation in the morning     tham thiền lúc bình minh          THAM THIỀN LÚC BÌNH MINH

Thiên thần Thiên Thần Từ Lực  Từ lực   Sinh Lực Sinh lực

THAM THIỀNNHẬP ĐỊNH (2) Tham ThiềnNhập Định (3) Tham thiềnNhập định (4) Tham thiềnnhập định (5) tham thiềnnhập định

Thể Cảm Dục Cung 6 – Thể Cảm Dục Cung 4 – Thể Cảm Dục Cung

THUẬT NGỮ     Thuật Ngữ    Thuật ngữ     thuật ngữ

Thể Trí Cung 1Thể Trí Cung 4Thể Trí Cung 5

Phàm Ngã Cung 1Phàm Ngã Cung 2Phàm Ngã Cung 3

Linh Hồn Cung 1Linh Hồn Cung 2Linh Hồn Cung 3

TỔNG HỢP VỀ CHIÊM TINH HỌC         Xem Chiêm Tinh

TÂM LINH

Vận mệnh con người        VẬN MỆNH CON NGƯỜI

Thể Trí Cảm  Thể trí cảm  THỂ TRÍ CẢM    Thể cảm dục ; THỂ CẢM DỤC

T.Linh – L.Hồn    Cung Thể Xác   CUNG THỂ XÁC  cung thể xác    Thể Xác Cung 3    Thể Xác Cung 7

Thông Tuệ Và Linh Hoạt  Thông Tuệ và Linh Hoạt ; Thông Tuệ – Linh Hoạt ; THÔNG TUỆ VÀ LINH HOẠT ; THÔNG TUỆ – LINH HOẠT    Thông Tuệ – Linh Hoạt                   Chưa OK

COPI TỪ TOOLTIP

Thu giảm nghiệp quả    Nghiệp quả phân bố

Mầu Hợp Nhất     mầu hợp nhất     Mầu Cùng Tên    mầu cùng tên

Quyền Năng Tâm Linh     QUYỀN NĂNG TÂM LINH   THẦN THÔNG    Thần thông    Thần Thông Cao Thấp

TIỀN TÀI     TÀI CHÍNH    Tiền Tài   Tiền tài    Tài chính   tài chính

; Vô Vi; Vô Niệm Trước; Quán Không; Khiến Thủ; Vô Thượng Bồ Đề

LỬA Lửa    Lửa Trong Đại Thiên Địa    Lửa Trong Tiểu Thiên Địa   BA LOẠI LỬA      Ba Loại Lửa

LỬA BIỂU LỘ     Lửa Biểu Lộ          Nội Hỏa              Tiềm Hỏa

Lửa Bên Trong      Lửa Do Ma Sát       Lửa Càn Khôn        Lửa Vũ Trụ

Sức khỏe   Luyện Sức Khỏe       Thanh luyện thể dĩ thái        Thể sinh lực        prana      sinh khí   SINH KHÍ

VÒNG TÁI SANH   VÒNG TÁI SINH   Vòng tái sanh    Vòng tái sinh     TÁI SANH    TÁI SINH   Tái sanh tái sinh

CHẾT    Chết   chết   Tử vong   TỪ TRẦN      Từ trần