Người này yêu sớm, cưới vợ năm 31 tuổi, Vợ đẹp, con nhà gia giáo, người cao giáo rjgjgjggmgfghrdsfasdnfnv