* Xem Quẻ của tôi

Hỏi - Dự đoán

Nguyễn Xuân Mai: Tình duyên

Bao giờ con có người yêu? Quan điểm lựa chọn người kết hôn của con rất khác người (theo nghĩa tích cực và thánh thiện) như vậy thì có lẽ hiếm có người phù hợp! Nếu được thì mong xem quẻ cho con ạ! Con chân thành cảm ơn !

Ngày hỏi quẻ: 21/09/2018 18:01
Tiêu chí trả lời: Trả lời trong 15 ngày

5.02.Hỏi: Xem Tình Duyên

Nghiệm quả: Chưa có nghiệm quả
Kết luận:
0 dự đoán Đang chờ duyệt
Giờ: Ngày: Tháng: Năm: Kiểm traLưu
Quản Trị Biên Tập: rthttyjkyukuykukuik

frbhfngngjntg

Ngày hỏi quẻ: 11/08/2018 17:16
Tiêu chí trả lời: Trả lời trong 03 ngày

0.03.Hỏi: Tìm Cát Tránh Hung

Nghiệm quả: Chưa có nghiệm quả
Kết luận:
0 dự đoán - Xem mở rộng
Giờ: Ngày: Tháng: Năm: Kiểm traLưu
Tìm Cơ Duyên: xem bệnh cho chồng (CD TVH-184)

ngày mậu thìn tháng thân xem bệnh mới mắc cho chồng được quẻ Ly của quẻ Đồng nhân

Ngày hỏi quẻ: 02/07/2018 10:19

7.01.Hỏi: Xem về Bệnh Tật

Nghiệm quả: Dự đoán đúng nội dung cát hung, đúng thời gian và giá trị
Kết luận: 01: Đúng nội dung đã đoán- Đúng Thời gian - Đúng Giá trị
1 dự đoán - Xem mở rộng
Giờ: Ngày: Tháng: Năm: Kiểm traLưu
Tìm Cơ Duyên: đoán bệnh cho bố (CD TVH-183)

ngày mậu thân tháng thìn đoán bệnh cho bố được quẻ Càn là trời biến thành quẻ Tiểu Súc

Ngày hỏi quẻ: 02/07/2018 08:30

7.01.Hỏi: Xem về Bệnh Tật

Nghiệm quả: Dự đoán đúng nội dung cát hung, đúng thời gian và giá trị
Kết luận: 01: Đúng nội dung đã đoán- Đúng Thời gian - Đúng Giá trị
1 dự đoán - Xem mở rộng
Giờ: Ngày: Tháng: Năm: Kiểm traLưu
Tìm Cơ Duyên: đoán bệnh cho chồng (CD TVH-207)

ngày mậu ngọ tháng thìn đoán bệnh cho chồng được quẻ Di của quẻ Ly

Ngày hỏi quẻ: 30/06/2018 15:29

7.01.Hỏi: Xem về Bệnh Tật

Nghiệm quả: Dự đoán đúng nội dung cát hung, đúng thời gian và giá trị
Kết luận: 01: Đúng nội dung đã đoán- Đúng Thời gian - Đúng Giá trị
1 dự đoán - Xem mở rộng
Giờ: Ngày: Tháng: Năm: Kiểm traLưu
Tìm Cơ Duyên: đoán bệnh của vợ (CD TVH-207)

ngày kỷ hợi tháng thìn đoán bệnh của vợ được quẻ Khiêm của quẻ Tỉ

Ngày hỏi quẻ: 30/06/2018 15:11

7.01.Hỏi: Xem về Bệnh Tật

Nghiệm quả: Dự đoán đúng nội dung cát hung, đúng thời gian và giá trị
Kết luận: 01: Đúng nội dung đã đoán- Đúng Thời gian - Đúng Giá trị
1 dự đoán - Xem mở rộng
Giờ: Ngày: Tháng: Năm: Kiểm traLưu
Tìm Cơ Duyên: đoán bệnh của bố (CD TVH-206)

ngày đinh sửu tháng tuất đoán về bệnh của bố được quẻ Mông của quẻ Khuê

Ngày hỏi quẻ: 30/06/2018 15:09

7.01.Hỏi: Xem về Bệnh Tật

Nghiệm quả: Dự đoán đúng nội dung cát hung, đúng thời gian và giá trị
Kết luận: 01: Đúng nội dung đã đoán- Đúng Thời gian - Đúng Giá trị
1 dự đoán - Xem mở rộng
Giờ: Ngày: Tháng: Năm: Kiểm traLưu
Tìm Cơ Duyên: đoán bệnh (CD TVH-206)

ngày canh thân tháng dần đoán bệnh tật được quẻ Ly của quẻ Gia nhân

Ngày hỏi quẻ: 30/06/2018 14:51

7.01.Hỏi: Xem về Bệnh Tật

Nghiệm quả: Dự đoán đúng nội dung cát hung, đúng thời gian và giá trị
Kết luận: 01: Đúng nội dung đã đoán- Đúng Thời gian - Đúng Giá trị
1 dự đoán - Xem mở rộng
Giờ: Ngày: Tháng: Năm: Kiểm traLưu
Tìm Cơ Duyên: đoán bệnh cho nữ (CD TVH-211)

ngày kỷ mùi tháng dần đoán bệnh cho nữ được quẻ Sư của quẻ Khôn

Ngày hỏi quẻ: 30/06/2018 14:32

7.01.Hỏi: Xem về Bệnh Tật

Nghiệm quả: Dự đoán đúng nội dung cát hung, đúng thời gian và giá trị
Kết luận: 01: Đúng nội dung đã đoán- Đúng Thời gian - Đúng Giá trị
1 dự đoán - Xem mở rộng
Giờ: Ngày: Tháng: Năm: Kiểm traLưu
Tìm Cơ Duyên: vợ xem vận hạn cho chồng (CD TVH-217)

ngày mậu thìn tháng ngọ vợ xem vận hạn cho chồng được quẻ Vị Tế của quẻ Đỉnh

Ngày hỏi quẻ: 30/06/2018 14:25

9.09.Hỏi: Chuyên mục khác

Nghiệm quả: Dự đoán đúng nội dung cát hung, đúng thời gian và giá trị
Kết luận: 01: Đúng nội dung đã đoán- Đúng Thời gian - Đúng Giá trị
1 dự đoán - Xem mở rộng
Giờ: Ngày: Tháng: Năm: Kiểm traLưu
Tìm Cơ Duyên: đoán bệnh của con (CD TVH-216)

ngày tân mùi tháng tý đoán bệnh của con được quẻ Trung Phù của quẻ Tiệm

Ngày hỏi quẻ: 30/06/2018 11:13

7.01.Hỏi: Xem về Bệnh Tật

Nghiệm quả: Dự đoán đúng nội dung cát hung, đúng thời gian và giá trị
Kết luận: 01: Đúng nội dung đã đoán- Đúng Thời gian - Đúng Giá trị
1 dự đoán - Xem mở rộng
Giờ: Ngày: Tháng: Năm: Kiểm tra