*Vận mệnh theo Tứ Trụ

Dự đoán và định hướng nghề nghiệp cho Quý Thành viên: Thienco001

 

Thông tin cơ sở

Mã chủ nhân

Giới tính

Năm sinh

Năm mất

Tên trụ
Trụ năm
Trụ tháng
Trụ ngày
Trụ giờ

Thiên can

Địa chỉ

Tỉnh

Thành phố

Quốc gia

Mùa sinh

Thân vượng nhược

Tuổi đại vận 1

Giai đoạn dự đoán

Thiết đặt chế độ: Chọn giai đoạn dự đoán xong thì các hộp chọn phía dưới mới Sáng lên nhằm tránh dự đoán khi chưa chọn giai đoạn > Thống kê nhầm lẫn

Thông tin dữ kiện dự đoán
Hội hợp

Lục xung

Tam hình

Thiên khắc

Ngũ hành

Mười thần

Mệnh cách

Dung thần

Hành vận

Mệnh

Trùng trụ

Trùng trụ mệnh

Mười thần

Mệnh cách

Dung thần

Hành vận

Mệnh

Trùng trụ

Trùng trụ mệnh