XEM QUẺ ĐOÁN THIÊN CƠ

Hỏi - Dự đoán

Biên Tập Viên: fdhyfgfg ujh buih

fdhfdl hjlhfghj fsdzhfdgjfgcj khyẻtyeryt gkhglkhjlhj;jk;jk;’jk;lk;

Ngày hỏi quẻ: 02/07/2019 16:47

0.01.Hỏi: Xem Thiên Thời (T.Tiết)

Nghiệm quả: Chưa có nghiệm quả
Kết luận:
1 dự đoán - Xem mở rộng
Giờ: Ngày: Tháng: Năm: Kiểm tra
Lưu
Tổng Biên Tập: Xin nhận thầu công trình ở DA BĐS-VSIP BN có khả thi không?

Vào 15 giờ ngày 17/11/2018, liên lạc xin gặp và mang hồ sơ năng lực nộp cho Chủ đầu tư, hoàn thành xong trước 17h cùng ngày. Không biết có duyên hợp tác kinh doanh với Chủ đầu tư này không?

Ngày hỏi quẻ: 17/11/2018 18:22
Tiêu chí trả lời: Trả lời trong 03 ngày

3.15.Hỏi: Thương lượng - Ký kết hợp đồng Đáp: Gặp gỡ tìm cơ duyên hợp tác kinh doanh > Đối tác có đồng thuận - Bước đầu thuận duyên

Nghiệm quả: Chưa có nghiệm quả
Kết luận: 01: Đúng nội dung đã đoán- Đúng Thời gian - Đúng Giá trị
0 dự đoán - Xem mở rộng
Giờ: Ngày: Tháng: Năm: Kiểm tra
Lưu
Nguyễn Xuân Mai: Tình duyên

Bao giờ con có người yêu? Quan điểm lựa chọn người kết hôn của con rất khác người (theo nghĩa tích cực và thánh thiện) như vậy thì có lẽ hiếm có người phù hợp! Nếu được thì mong xem quẻ cho con ạ! Con chân thành cảm ơn !

Ngày hỏi quẻ: 21/09/2018 18:01
Tiêu chí trả lời: Trả lời trong 15 ngày

5.02.Hỏi: Xem Tình Duyên

Nghiệm quả: Chưa có nghiệm quả
Kết luận:
0 dự đoán Đang chờ duyệt
Giờ: Ngày: Tháng: Năm: Kiểm tra
Lưu
Tìm Cơ Duyên: xem bệnh cho chồng (CD TVH-184)

ngày mậu thìn tháng thân xem bệnh mới mắc cho chồng được quẻ Ly của quẻ Đồng nhân

Ngày hỏi quẻ: 02/07/2018 10:19

7.01.Hỏi: Xem về Bệnh Tật

Nghiệm quả: Dự đoán đúng nội dung cát hung, đúng thời gian và giá trị
Kết luận: 01: Đúng nội dung đã đoán- Đúng Thời gian - Đúng Giá trị
1 dự đoán - Xem mở rộng
Giờ: Ngày: Tháng: Năm: Kiểm tra
Lưu
Tìm Cơ Duyên: đoán bệnh cho bố (CD TVH-183)

ngày mậu thân tháng thìn đoán bệnh cho bố được quẻ Càn là trời biến thành quẻ Tiểu Súc

Ngày hỏi quẻ: 02/07/2018 08:30

Chưa xác định chuyên mục

Nghiệm quả: Dự đoán đúng nội dung cát hung, đúng thời gian và giá trị
Kết luận: 01: Đúng nội dung đã đoán- Đúng Thời gian - Đúng Giá trị
1 dự đoán - Xem mở rộng
Giờ: Ngày: Tháng: Năm: Kiểm tra
Lưu
Tìm Cơ Duyên: đoán bệnh cho chồng (CD TVH-207)

ngày mậu ngọ tháng thìn đoán bệnh cho chồng được quẻ Di của quẻ Ly

Ngày hỏi quẻ: 30/06/2018 15:29

7.01.Hỏi: Xem về Bệnh Tật

Nghiệm quả: Dự đoán đúng nội dung cát hung, đúng thời gian và giá trị
Kết luận: 01: Đúng nội dung đã đoán- Đúng Thời gian - Đúng Giá trị
2 dự đoán - Xem mở rộng
Giờ: Ngày: Tháng: Năm: Kiểm tra
Lưu
Tìm Cơ Duyên: đoán bệnh của vợ (CD TVH-207)

ngày kỷ hợi tháng thìn đoán bệnh của vợ được quẻ Khiêm của quẻ Tỉ

Ngày hỏi quẻ: 30/06/2018 15:11

7.01.Hỏi: Xem về Bệnh Tật

Nghiệm quả: Dự đoán đúng nội dung cát hung, đúng thời gian và giá trị
Kết luận: 01: Đúng nội dung đã đoán- Đúng Thời gian - Đúng Giá trị
1 dự đoán - Xem mở rộng
Giờ: Ngày: Tháng: Năm: Kiểm tra
Lưu
Tìm Cơ Duyên: đoán bệnh của bố (CD TVH-206)

ngày đinh sửu tháng tuất đoán về bệnh của bố được quẻ Mông của quẻ Khuê

Ngày hỏi quẻ: 30/06/2018 15:09

7.01.Hỏi: Xem về Bệnh Tật

Nghiệm quả: Dự đoán đúng nội dung cát hung, đúng thời gian và giá trị
Kết luận: 01: Đúng nội dung đã đoán- Đúng Thời gian - Đúng Giá trị
1 dự đoán - Xem mở rộng
Giờ: Ngày: Tháng: Năm: Kiểm tra
Lưu
Tìm Cơ Duyên: đoán bệnh (CD TVH-206)

ngày canh thân tháng dần đoán bệnh tật được quẻ Ly của quẻ Gia nhân

Ngày hỏi quẻ: 30/06/2018 14:51

7.01.Hỏi: Xem về Bệnh Tật

Nghiệm quả: Dự đoán đúng nội dung cát hung, đúng thời gian và giá trị
Kết luận: 01: Đúng nội dung đã đoán- Đúng Thời gian - Đúng Giá trị
1 dự đoán - Xem mở rộng
Giờ: Ngày: Tháng: Năm: Kiểm tra
Lưu
Tìm Cơ Duyên: đoán bệnh cho nữ (CD TVH-211)

ngày kỷ mùi tháng dần đoán bệnh cho nữ được quẻ Sư của quẻ Khôn

Ngày hỏi quẻ: 30/06/2018 14:32

7.01.Hỏi: Xem về Bệnh Tật

Nghiệm quả: Dự đoán đúng nội dung cát hung, đúng thời gian và giá trị
Kết luận: 01: Đúng nội dung đã đoán- Đúng Thời gian - Đúng Giá trị
1 dự đoán - Xem mở rộng
Giờ: Ngày: Tháng: Năm: Kiểm tra