Tổng Hợp Chiêm Tinh Học


Chia sẻ:

TỔNG HỢP VỀ CHIÊM TINH HỌC – BẢNG THÔNG TIN LÁ SỐ

Vòng Lõi: Mặt Trời; Vòng 2: Âm Dương Cung HĐ; Vòng 3: 12 Nhà; Vòng 4 & 5: Bốn Bán cầu; Vòng 6: Bốn mùa; Vòng 7: Quy nạp Hành Cung H.Đạo; Vòng 8: Ký hiệu – Biểu tượng – Cung N.Lượng dẫn truyền; Vòng 8 – 9: Hành tinhChủ tinh Bí truyền/ Công truyền; Vòng 10: Tên Cung HĐ và Thời gian quản; Vòng 11: Chưa biết; Vòng 12: Cung HĐ – Thuộc Huyền giai (HG); Cung 1 Cung 2
Cung Cha Con Cha Cha
Cung Chính Phụ Chính Chính
Âm Dương +
Cung Âm;
Cung Dương;
Bạch Dương
Kim Ngưu
Song Tử
Cự Giải
Sư Tử
Xử Nữ
Thiên Bình
Hổ Cáp
Nhân Mã
Ma Kết
Bảo Bình
Song Ngư
Mặt Trời;
Mặt Trăng;
Địa Cầu;
Kim Tinh;
Thủy Tinh;
Mộc Tinh;
Hỏa Tinh;
Thổ Tinh;
Diêm Vương tinh;
Hải Vương tinh;
Thiên Vương tinh;
Nhà 1; Nhà 2;
Nhà 3; Nhà 4; Nhà 5; Nhà 6Nhà 7; Nhà 8; Nhà 9; Nhà 10; Nhà 11; Nhà 12
Các Nhà Góc
Các Nhà Kế
Các Nhà Cadent
Cung 1; Cung 2; Cung 3
Cung 4; Cung 5; Cung 6
Cung 7;
Thập Giá Chủ Yếu;
Thập Giá Cố Định;
Thập Giá Khả Biến;
LÁ SỐ CHIÊM TINH;
Ngoại MônNội Môn;
Huyền Giai
Cung Mặt Trăng;
Cung Mặt Trời; Cung Mọc
Hành TinhChủ Tinh;
Tứ Đại; Ngũ Hành; Hành Hỏa; Hành Thổ; Hành Khí; Hành Thủy;
Bán Cầu NamBán Cầu Bắc
Bán Cầu ĐôngBán Cầu Tây
Góc Mùa Xuân; Góc Mùa Hạ
Góc Mùa Thu; Góc Mùa Đông
Thiên Vương Tinh  Thẳng
Biểu lộ Ẩn Mặt Trời Mộc Tinh
Cấp Vũ trụ Chúa Cha Chúa Con
Biểu tượng Sét Sấm Sét
Ý Trí và Quyền Lực Bác Ái – Minh Triết
Danh Xưng Khác DXKhacC1 DXKhacC2
Cách Ngôn CachNC1 CachNC2
Thể cấu tạo Chân Thần Linh Hồn
Năng Lượng Sự Sống Tâm Thức
Mầu Sắc
Dạng Sóng
Rung động
Nốt nhạc
Luân xa Đầu Tim
T.Linh & L.Hồn TT Trí tuệ TT Cảm giác
Đức Tính DT-TXC1 DT-TXC2
Năng khiếu NKBTC1 NKBTC2
Chức Nghiệp ChucNC1 ChucNC2
Kiểu Người NguoiC1 NguoiC2
Chữa Bệnh PPCBC1 PPCBC2
Tiếp cận Đạo PPTCC1 PPTCC2
Ảnh về Cung
Phim về Cung
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …..……… …………………………………………

BẢNG MẪU THÔNG TIN

Lít \ Cung Cung 1 Cung 2 Cung 3 Cung 4 Cung 5 Cung 6 Cung 7 Liên kết
Cung Cha Con Cha Cha Cha Con Con Con Con Xem TH01.01
Cung Chính Phụ Chính Chính Chính Phụ Cung 3 Phụ Cung 3 Phụ Cung 3 Phụ Cung 3 Xem TH01.02
Âm Dương + + + + Xem TH01.03
Thể Cứng Mềm Cứng Mềm Cứng Mềm Cứng Xem TH01.04
C.Động  Thẳng Xem
Biểu lộ Ẩn Mặt Trời Mộc Tinh Thổ Tinh Xem nguồn
Cấp Vũ trụ Chúa Cha Chúa Con Chúa T.Thần
Biểu tượng Sét Sấm Sét Xem nguồn
Chủ Về Ý Trí và Quyền Lực Bác Ái – Minh Triết Thông tuệ – Linh Hoạt Điều Hòa – Xung Đột Kiến Thức – Khoa Học Sùng Tín – Lý Tưởng Nghi Lễ – Chật Tự Xem nguồn
Danh Xưng Khác DXKhacC1 DXKhacC2 DXKhacC3 DXKhacC4 DXKhacC5 DXKhacC6 DXKhacC7 Xem nguồn
Cách Ngôn CachNC1 CachNC2 CachNC3 CachNC4 CachNC5 CachNC6 CachNC7 Xem nguồn
Thể cấu tạo Chân Thần Linh Hồn Phàm Ngã Thể Trí Thể Vía Thể Xác Sự Sống Xem nguồn
Năng Lượng Sự Sống Tâm Thức Vật Chất
Mầu Sắc Xem
Dạng Sóng Xem
Rung động Xem
Nốt nhạc Xem
Luân xa Đầu Tim Ajna Cổ Họng Tùng T.Dương Xương Cùng Đáy C.Sống Xem nguồn
T.Linh & L.Hồn TT Trí tuệ TT Cảm giác TT Sáng tạo TL Cảm dục TL Trí tuệ TLHồng Trần
Đức Tính DT-TXC1 DT-TXC2 DT-TXC3 DT-TXC4 DT-TXC5 DT-TXC6 DT-TXC7 Xem nguồn
Năng khiếu NKBTC1 NKBTC2 NKBTC3 NKBTC4 NKBTC5 NKBTC6 NKBTC7 Xem N.Khiếu
Chức Nghiệp ChucNC1 ChucNC2 ChucNC3 ChucNC4 ChucNC5 ChucNC6 ChucNC7 Xem nguồn
Kiểu Người NguoiC1 NguoiC2 NguoiC3 NguoiC4 NguoiC5 NguoiC6 NguoiC7 Xem nguồn
Chữa Bệnh PPCBC1 PPCBC2 PPCBC3 PPCBC4 PPCBC5 PPCBC6 PPCBC7 Xem nguồn
Tiếp cận Đạo PPTCC1 PPTCC2 466b5 PPTCC4 PPTCC5 PPTCC6 PPTCC7
Ảnh về Cung
Phim về Cung
………………………. …………………. ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………

CHÈN ẢNH TỔNG HỢP VỀ CHIÊM TINH HỌC – KHỔ TO

 


Chia sẻ: