Tổng Hợp Các Cặp Đối Ứng


Chia sẻ:

CÁC KHẨU HIỆU Chiêm tinh CỦA PHÀM NGàVÀ LINH HỒN VỚI CUNG HOÀNG ĐẠO

STT Cung H.Đạo PHÀM NGÃ LINH HỒN
01 Bạch Dương “Hãy để cho hình tướng được tìm kiếm lần nữa.” “Tôi tiến tới và từ cõi trí, tôi chi phối”.
02 Kim Ngưu “Hãy để cho sự đấu tranh không nao núng.” “Tôi thấy, và khi con Mắt được mở ra, tất cả được sáng tỏ”.
03 Song Tử “Hãy để tính bất ổn thực hiện công việc của nó”. “Tôi thấy cái ngã khác của tôi và trong sự suy tàn của cái ngã đó, tôi tăng trưởng và bừng sáng.”
04 Cự Giải “Quy tắc là sự cô lập và tuy vậy đám đông vẫn tồn tại”. “Tôi xây dựng một ngôi nhà được thắp sáng và ngụ trong đó”.
05 Hải Sư “Hãy để cho các hình tướng khác tồn tại. Tôi cai trị”. “Tôi là Cái Đó và Cái Đó là tôi”.
06 Xử Nữ “Hãy để cho vật chất ngự trị”. Christ trong bạn, niềm hy vọng vinh quang”.
07 Thiên Bình “Hãy để sự lựa chọn được thực hiện”. “Tôi chọn con đường dẫn giữa hai đường lực lớn”.
08
09
10
11
12
………. ………………………. ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………

 

CÁC ĐẶC TÍNH QUÂN BÌNH ĐỐI ỨNG QUA CÁC CUNG HOÀNG ĐẠO HAY HÀNH TINH

 

STT Cung H.Đạo CHƯA QUÂN BÌNH QUÂN BÌNH
01 CUNG THIÊN XỨNG
( Chính sự quân bình giữa các cặp đối ứng làm cho con người trong Thiên Xứng đôi khi thành khó hiểu; y dường như dao động nhưng không bao giờ lâu và thường không thể thấy rõ, vì luôn luôn có sự quân bình cuối cùng của các tính chất mà y được trang bị; CTHNM, 283)
Tính bất thường và hay thay đổi Một vị thế an toàn và ổn định
Không thăng bằng (Imbalance) Thăng bằng
Thiên Kiến (bias) – Định Kiến (Prejudice) Công lý, Phán đoán
Ngớ ngẩn tối dạ (dull stupidity) Minh triết nhiệt tình
Dối trá, sự sống sắc tướng phô trương ra ngoài Biểu lộ chính xác trung thực
Mưu mô (intrigue) Ứng xử thẳng thắn chân thực
Các quan điểm duy vật Các quan điểm tâm linh
……….. ………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………..

 

CÁC KHẨU HIỆU Chiêm tinh CỦA PHÀM NGàVÀ LINH HỒN VỚI CUNG HOÀNG ĐẠO

STT Cung H.Đạo PHÀM NGÃ LINH HỒN
01 Bạch Dương “Hãy để cho hình tướng được tìm kiếm lần nữa.” “Tôi tiến tới và từ cõi trí, tôi chi phối”.
02 Kim Ngưu “Hãy để cho sự đấu tranh không nao núng.” “Tôi thấy, và khi con Mắt được mở ra, tất cả được sáng tỏ”.
03 Song Tử “Hãy để tính bất ổn thực hiện công việc của nó”. “Tôi thấy cái ngã khác của tôi và trong sự suy tàn của cái ngã đó, tôi tăng trưởng và bừng sáng.”
04 Cự Giải “Quy tắc là sự cô lập và tuy vậy đám đông vẫn tồn tại”. “Tôi xây dựng một ngôi nhà được thắp sáng và ngụ trong đó”.
05 Hải Sư “Hãy để cho các hình tướng khác tồn tại. Tôi cai trị”. “Tôi là Cái Đó và Cái Đó là tôi”.
06 Xử Nữ “Hãy để cho vật chất ngự trị”. Christ trong bạn, niềm hy vọng vinh quang”.
07 Thiên Bình “Hãy để sự lựa chọn được thực hiện”. “Tôi chọn con đường dẫn giữa hai đường lực lớn”.
08
09
10
11
12
……. ………………………. ……………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………..

 

CÁC KHẨU HIỆU Chiêm tinh CỦA PHÀM NGàVÀ LINH HỒN VỚI CUNG HOÀNG ĐẠO

STT Cung H.Đạo PHÀM NGÃ LINH HỒN
01 Bạch Dương “Hãy để cho hình tướng được tìm kiếm lần nữa.” “Tôi tiến tới và từ cõi trí, tôi chi phối”.
02 Kim Ngưu “Hãy để cho sự đấu tranh không nao núng.” “Tôi thấy, và khi con Mắt được mở ra, tất cả được sáng tỏ”.
03 Song Tử “Hãy để tính bất ổn thực hiện công việc của nó”. “Tôi thấy cái ngã khác của tôi và trong sự suy tàn của cái ngã đó, tôi tăng trưởng và bừng sáng.”
04 Cự Giải “Quy tắc là sự cô lập và tuy vậy đám đông vẫn tồn tại”. “Tôi xây dựng một ngôi nhà được thắp sáng và ngụ trong đó”.
05 Hải Sư “Hãy để cho các hình tướng khác tồn tại. Tôi cai trị”. “Tôi là Cái Đó và Cái Đó là tôi”.
06 Xử Nữ “Hãy để cho vật chất ngự trị”. Christ trong bạn, niềm hy vọng vinh quang”.
07 Thiên Bình “Hãy để sự lựa chọn được thực hiện”. “Tôi chọn con đường dẫn giữa hai đường lực lớn”.
08
09
10
11
12
……. ………………………. ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………….

Chia sẻ: