Năng Lượng Sự Sống Con Người


Chia sẻ:

BẢNG TỔNG HỢP NĂNG LƯỢNG VŨ TRỤ
VỚI SỨC KHỎE CON NGƯỜICÁC GIỚI TRONG TỰ NHIÊN
(Bảy Chìa Khóa của Giáo Lý Bí Nhiệm)

+ Xem Luân xa Lá lách nhập và phóng phát Prana qua tam giác năng lượng

………. ……… ……… ……… ……… ………

 

BẢNG SỰ TƯƠNG ỨNG PRANA CỦA ĐẠI VÀ TIỂU THIÊN ĐỊA
VỚI SỨC KHỎE CON NGƯỜICÁC GIỚI TRONG TỰ NHIÊN

 

TT NỘI DUNG THÁI DƯƠNG HỆ HÀNH TINH CON NGƯỜI NGUYÊN TỬ CỦA VẬT CHẤT Ghi chú
1 Đấng biểu lộ Thái dương Thượng Đế Một Hành Tinh Thượng Đế Chủ thể tư tưởng, một vị Dhyan Chohan Một sự sống hành khí LVLCK, 110
2 Thể biểu lộ Thái Dương hệ Một hành tinh Thể xác Khối cầu nguyên tử
3 Trung tâm tiếp nhận Cực của Mặt Trời Trung ương Cực hành tinh Lá lách Cực của nguyên tử
4 Bức xạ ngoài mặt hay sự phóng phát Prana của thái dương Prana của hành tinh Hào quang sức khoẻ Đóng góp của nguyên tử vào hào quang sức khoẻ hợp nhất của thể.
5 Chuyển động được tạo ra Sự quay của Thái dương hệ Sự quay của hành tinh Sự quay của nguyên tử Sự quay của nguyên tử
6 Hiệu quả phân phối Bức xạ dĩ thái của thái dương
(nhận được về phương diện vũ trụ)
Bức xạ dĩ thái hành tinh
(được cảm nhận bên trong thái dương hệ)
Bức xạ dĩ thái của con người (cảm nhận được nhờ môi trường) Bức xạ dĩ thái của nguyên tử (được cảm nhận trong hình hài vật chất)
……… …………………………….. ………………………………………… ……………………………………. …………………………………….. …………………………………………………….. …………………

Chia sẻ: