Chiêm Tinh Học

– (LVHLT, 289–291): Là một khoa học phải được đưa trở lại nét đẹp và chân lý ban đầu của nó trước khi thế giớithể đạt được bối cảnh trung thực hơn và nhận thức được đúng đắn và chính xác hơn về Thiên cơ như nó được biểu hiện vào lúc này qua Minh triết Muôn đời (Wisdom of the Ages). (CTHNM, 5) – Một trong các khái niệm nằm đàng sau các lý thuyết chiêm tinh họcthể dĩ thái của bất luận hình hài nào cũng là một phần của thể dĩ thái của Thái Dương Hệ, do đó, là trung gian để truyền chuyển các năng lượng mặt trời, các mãnh lực hành tinh và các xung lực ngoài Thái Dương Hệ hay thuộc vũ trụ, về mặt huyền bí được gọi là “các linh khí” (“breath”). Các lựcnăng lượng của các vũ trụ tuyến (cosmic rays) này luôn luôn luân lưu và đi theo các đường nhất định qua chất dĩ thái của không gian ở khắp nơi, và do đó, luôn luôn đi qua các thể dĩ thái của mọi hình hài bên ngoài. Đây là một chân lý căn bản cần nhớ kỹ vì nó chứa nhiều ẩn ý, nhưng tất cả đều qui trở lại ý tưởng về sự hợp nhất và về sự Duy Nhất của mọi biểu lộ, chỉ được hiểu biết ở khía cạnh chủ quan.
Ý tưởng căn bản thứ hai là sự đáp ứng của thể dĩ thái của mọi hình hài và khả năng chiếm hữu, sử dụng và truyền chuyển của nó đều tùy thuộc vào tình trạng của các bí huyệt (theo cách gọi của phương Đông). Các bí huyệt này không những chỉ gồm bảy bí huyệt chính đã biết rõ, mà còn rất nhiều xoáy lực nhỏ mà cho đến nay, phương Tây chưa biết và chưa đặt tên. Nó cũng tùy thuộc vào tính chất của thể dĩ thái, vào sự linh hoạt của thể này và cũng tùy thuộc mạng lưới đan xoắn vào nhau mà các bí huyệt nằm trong đó, toàn bộ được gọi là “tấm lưới” (“web”) hay cái “chén vàng” (“golden bowl”). Nếu lưới này được thông và không đóng cặn, nếu các vận hà (channel) của nó không bị tắt nghẽn thì bấy giờ, các tia, các năng lượng và các lựcthể gặp được phương tiện dễ chịu và có thể chạy vòng suốt cơ thể dễ dàng. Lúc bấy giờ, chúng có thể dùng các bí huyệt này để đáp ứng với các rung động của chúng và có thể được chuyển vào các hình hài cùng giới hay khác giới trong thiên nhiên. Ở đây có ẩn cái bí nhiệm của mọi cách chữa trị khoa học và huyền bí. Các nhà chữa trị đang thực nghiệm với thể dĩ thái, tuy thế, họ biết rất ít về điều đó. Họ biết ít hay không biết gì về các bí huyệt trong chính cơ thể họ mà các dòng từ lực phải chạy qua. Họ không biết gì về tình trạng các bí huyệt dĩ thái mà họ chữa trị và về bản chất các lực mà họ muốn dùng. Tất cả những gì mà họ có thể làm là giữ giới luật cho cuộc sống, như thế, kềm chế các ham muốn để tạo một cơ thể trong sạch, cung ứng một vận hà thông suốt để cho thần lực nhờ chính họ mà đến được những kẻ khác.
Ý niệm thứ ba cần nhớ là, cho đến nay, hình hài đáp ứng với các lực tới được với chúng từ các hình hài khác trên hành tinh, đáp ứng với bảy loại năng lượng căn bản từ bảy hành tinh phát ra và cũng đáp ứng với tia nắng ban sự sống. Mọi hình hài trong cả bốn giới đều đáp ứng với nhiều mãnh lực này, với bảy năng lượng này và với một tia duy nhất. Gia đình nhân loại cũng đáp ứng với các năng lượng khác và với các tia nắng, – tuy nhiên, tất cả đều được nhuốm màu bởi mãnh lực phát sinh trong vòng giới hạn thái dương

Xem thêm nói về Tâm Lý Học bí truyền có liên quan đến Chiêm Tinh Học (Trích dẫn TLHNM GQ1.1, tr 13):

Nó bao gồm tâm lý học công truyền & bí truyền, chiêm tinh học bí truyền, việc nghiên cứu các luân xa (EPII 301)

  1. Tâm lý học công truyền, với sự chú trọng của nó vào khí cụ, vào các tuyến và các hiệu ứng của chúng, vào những giấc mơ và hiệu quả không thường xuyên của chúng, vào hành vi bản năng (vốn phần lớn là một phản ứng của thể xác) và vào tất cả những kết luận mới nhất của các nhà khoa học khảo cứu về vật chất trên toàn thế giới.
  2. Tâm lý học bí truyền … các loại năng lượng và các mãnh lực chi phối, kiểm soát và xác định các khía cạnh khác nhau của khí cụ của người trung bình, và tình trạng tâm thức của y.
  3. Chiêm tinh học, với các chỉ dẫn của nó về vị trí của một người “trong mặt trời”, và trong hệ thống chung của sự vật. Những việc này liên kết y với hệ thống hành tinh … Đó là chiêm tinh học của địa vị đệ tử và mối quan hệ của các tinh tú với các hoạt động của Linh Hồnchiêm tinh học của sự điểm đạo [vốn rất quan trọng].