*1.1. Sách của tôi

Hỏi - Dự đoán

Biên Tập Viên: Xem về bệnh mới mắc của Cha (Sách TSBD,63)

Con xem bệnh cho Cha, tự gieo được Quẻ này và mang đến hỏi Giã Hạc Lão Nhân. Vì quẻ chủ gặp lục xung, theo sách thì bệnh mới sẽ khỏi, nhưng hiện bệnh rất nặng lên hỏi nguyên nhân

14/03/2018 15:50

01/01/1970 00:00

Hỏi: Xem về Bệnh nặng nhẹ

Nghiệm quả: Mức III- Dự đoán rõ về Đối tượng; Thời gian; Giá trị
Ngày Sửu xung Mùi, Ngọ không còn tham hợp quên sinh, nên đã sinh cho Thìn là Cha, nên bệnh đã khỏi
0 dự đoán - Xem mở rộng
Giờ: Ngày: Tháng: Năm: Kiểm tra

Lưu
Admin Dev: Thử chức năng duyệt đăng câu hỏi

(hãy để trống nếu quý bạn không xác định được)

13/03/2018 17:50

01/01/1970 00:00

Chưa xác định chuyên mục

Nghiệm quả: Chưa có nghiệm quả
0 dự đoán Đang chờ duyệt
Giờ: Ngày: Tháng: Năm: Kiểm tra

Lưu

Chưa xác định chuyên mục

Nghiệm quả: Chưa có nghiệm quả
0 dự đoán - Xem mở rộng
Giờ: Ngày: Tháng: Năm: Kiểm tra

Lưu

Chưa xác định chuyên mục

Nghiệm quả: Chưa có nghiệm quả
0 dự đoán - Xem mở rộng
Giờ: Ngày: Tháng: Năm: Kiểm tra

Lưu
Trang Outlook Alias: Mua chung cư thay vì nhà mặt đất

Không muốn ở quê, định cùng vợ mua chung cư ở thành phố, trả góp trong 10 năm

13/02/2018 22:36

01/01/1970 00:00

Chưa xác định chuyên mục

Nghiệm quả: Chưa có nghiệm quả
1 dự đoán - Xem mở rộng
Giờ: Ngày: Tháng: Năm: Kiểm tra

Lưu
Trang Outlook Alias: Mua chung cư thay vì nhà mặt đất

Không muốn ở quê, định cùng vợ mua chung cư ở thành phố, trả góp trong 10 năm

13/02/2018 22:35

01/01/1970 00:00

Chưa xác định chuyên mục

Nghiệm quả: Chưa có nghiệm quả
1 dự đoán - Xem mở rộng
Giờ: Ngày: Tháng: Năm: Kiểm tra

Lưu
Trang Outlook Alias: Mua chung cư thay vì nhà mặt đất

Không muốn ở quê, định cùng vợ mua chung cư ở thành phố, trả góp trong 10 năm

13/02/2018 12:03

01/01/1970 00:00

Chưa xác định chuyên mục

Nghiệm quả: Chưa có nghiệm quả
1 dự đoán - Xem mở rộng
Giờ: Ngày: Tháng: Năm: Kiểm tra

Lưu
Trang Outlook Alias: Mua chung cư thay vì nhà mặt đất

Không muốn ở quê, định cùng vợ mua chung cư ở thành phố, trả góp trong 10 năm

13/02/2018 12:00

01/01/1970 00:00

Chưa xác định chuyên mục

Nghiệm quả: Chưa có nghiệm quả
0 dự đoán Đang chờ duyệt
Giờ: Ngày: Tháng: Năm: Kiểm tra

Lưu
Trang Outlook Alias: Mua chung cư thay vì nhà mặt đất

Không muốn ở quê, định cùng vợ mua chung cư ở thành phố, trả góp trong 10 năm

13/02/2018 11:59

01/01/1970 00:00

Chưa xác định chuyên mục

Nghiệm quả: Chưa có nghiệm quả
0 dự đoán Đang chờ duyệt
Giờ: Ngày: Tháng: Năm: Kiểm tra

Lưu
Trang Outlook Alias: Mua chung cư thay vì nhà mặt đất

Không muốn ở quê, định cùng vợ mua chung cư ở thành phố, trả góp trong 10 năm

13/02/2018 11:57

01/01/1970 00:00

Chưa xác định chuyên mục

Nghiệm quả: Chưa có nghiệm quả
0 dự đoán Đang chờ duyệt
Giờ: Ngày: Tháng: Năm: Kiểm tra

Lưu
Trang Outlook Alias: Mua chung cư thay vì nhà mặt đất

Không muốn ở quê, định cùng vợ mua chung cư ở thành phố, trả góp trong 10 năm

13/02/2018 11:54

01/01/1970 00:00

Chưa xác định chuyên mục

Nghiệm quả: Chưa có nghiệm quả
0 dự đoán Đang chờ duyệt
Giờ: Ngày: Tháng: Năm: Kiểm tra

Lưu
Trang Outlook Alias: Mua chung cư thay vì nhà mặt đất

Không muốn ở quê, định cùng vợ mua chung cư ở thành phố, trả góp trong 10 năm

13/02/2018 11:52

01/01/1970 00:00

Chưa xác định chuyên mục

Nghiệm quả: Chưa có nghiệm quả
0 dự đoán Đang chờ duyệt
Giờ: Ngày: Tháng: Năm: Kiểm tra

Lưu
Tes Thành Viên: Thuốc ngậm chữa Nhiệt “Viêm Môi Lưỡi” có khỏi bệnh không

Tôi đã bị Nhiệt hơn 30 năm nay, uống rất nhiều thuốc Đông – Tây Y, kháng sinh các loại không khỏi hẳn. Thuốc Tây uống chỉ khỏi được nửa tháng lại bị lại. Nay tôi được anh Trường giới thiệu cho tôi mua thuốc ngậm súc miệng của nhà thuốc Đông Y ở Hà Tây: Hỏi xem thuốc có hiệu nghiệm với tôi không, có khỏi được hoàn toàn không hay vẫn hay bị lại? Xin cảm ơn Nhân Trắc Học

19/01/2018 19:32

17/02/2018 18:55

Hỏi: Tìm Thầy - Thuốc tốt trị bệnh

Nghiệm quả: Chưa có nghiệm quả
0 dự đoán Đang chờ duyệt
Giờ: Ngày: Tháng: Năm: Kiểm tra

Lưu
Người Đệ Tử: Hỏi ngày đẹp khai trương văn phòng làm việc Tập đoàn FLC

Chọn ngày trong tháng 11/2017 dương lịch để khai chương cửa hàng

18/11/2017 21:30

30/11/2017 21:29

Hỏi: Chọn ngày giờ tốt đẹp Đáp: Để khai trương Văn phòng làm việc > Ngày giờ thuận lợi khai chương

Nghiệm quả: Mức III- Dự đoán rõ về Đối tượng; Thời gian; Giá trị > Đoán đúng Thời gian thực tế phát sinh và đúng Đối tượng/ Giá trị cần đoán
Xin cảm ơn, rát tốt
1 dự đoán - Xem mở rộng
Giờ: Ngày: Tháng: Năm: Kiểm tra

Lưu
Người Đệ Tử: Ngày giờ đẹp tiếp theo trong tháng

Xem thêm ngày giờ này để chọn

18/11/2017 21:41

30/11/2017 21:38

Hỏi: Chọn ngày giờ tốt đẹp Đáp: Để khai trương Văn phòng làm việc > Ngày giờ tốt để khai chương

Nghiệm quả: Trạng thái chờ phản hồi > Đã quá hạn phản hồi
Kết quả rất khả quan, đúng hướng, xin cảm ơn Nhân Trắc Học
1 dự đoán - Xem mở rộng
Giờ: Ngày: Tháng: Năm: Kiểm tra

Lưu
Người Đệ Tử: Ngày giờ đẹp trong tháng

Lựa chọn được ngày khá đẹp đay

18/11/2017 21:35

30/11/2017 21:33

Hỏi: Chọn ngày giờ tốt đẹp Đáp: Để khai trương Văn phòng làm việc > Ngày giờ rất tốt để khai chương

Nghiệm quả:
Không chọn giải pháp này
0 dự đoán - Xem mở rộng
Giờ: Ngày: Tháng: Năm: Kiểm tra