CẦN SỬA WEB


Chia sẻ:
Số TT Nội dung cần sửa  Đã sửa
I

Công việc cần sửa quẻ dịch
(Bôi mầu đỏ là ưu tiên làm ngay; mầu xanh là ưu tiên thấp hơn)

 x
Tiêu trí ” Nghiệm quả ” nó đang xếp sai thứ tự Cha – Con khi hiển thị ra giao diện  x
Thêm ngày âm lịch và dương lịch vào thông tin ngày giờ tháng năm phía trên tượng Quẻ dịch
Ví dụ: giờ Giáp Tý, ngày (11/10) Bính Dần, tháng Đinh Hợi, năm Đinh Dậu (18/11/2017)  (Cho phép chọn ngày can chi – bộ 60 – phục vụ nhập ví dụ trong sách)
Tooltip trong Hình Xung Hội Hợp đang không phải là giữ liệu từ Tooltip trong Menu quản trị,  lên cần đưa Thanh công cụ soạn thảo vào để trong khi soạn thảo, có thể thiết lập liên kết đến các trang dạng Popup nổi lên để xem thêm tông tin dài nhiều trang  x
Trong Menu Giao diện > Theme Settings > Thông tin xem quẻ > Trong Bảng khai báo các tiêu trí Hình Xung Hội Hợp, hiện phía dưới có nút Tích chọn ” Dùng cho Quẻ Dịch “, do đó, có một số tiêu trí anh khai báo để chỉ dùng riêng cho Quẻ dịch thì nó sẽ vẫn hiển thị ở cả Tứ trụ. Vậy Trang xem đưa cả 2 nút Dùng cho Tứ trụ và Quẻ dịch cùng hiển thị ra, để thuận lợi cho việc chọn dùng và tránh được việc cái không cần nó vẫn hiện thị ra  x
Lít danh sách trang hiển thị ở các Menu trái phải của các giao diện, sao cho có thể thu gọn và thả ra khi cần để rút ngắn danh sách trang tin  x
Việc tìm mục con tương ứng với mục cha trong Chuyên mục/ Tiêu chí/ Nghiệm quả … trong admin để Thầy hay Khách tích chọn trả lời quá khó luôn, thâm chí không tìm được mục con tương ứng, vì câu hỏi cha ở trên cùng, các mục con tương ứng thì hiển thị dồn toa ở phía dưới cùng: Cần làm sao để các mục con luôn đi cùng mục Cha tương tự như ở cửa sổ câu hỏi quẻ trước đây đã làm được  x
Khi sửa quẻ dịch, cần có ô vuông để tích chọn các tiêu chí trong hộp chọn, để trong một hộp chọn có thể tích chọn đồng thời nhiều tiêu trí, và các tiêu trí đã tích chọn thì nó hiển thị ra ngoài thành Lít danh sách (Có tra được thích nghĩa)
Đưa các bộ lọc quẻ dịch lên khung của sổ lọc tìm trang Quẻ dịch  x
Làm sao để cố định đoạn mã Copi vào các cửa sổ Poup, trứ hiện tại cứ mỗi lần sửa nó lại mất và phải làm lại, và thường thì quên không làm lại lên mất giá trị hữu ích, là đoạn mã:

<a onclick=”window.open(‘http://sach.nhantrachoc.vn/dev’, ‘newwindow’, ‘width=600,height=500,top=100,left=400’); return false;”>Xem B?ng các Cung Hoàng d?o</a>

 x
Mời xem hướng dẫn
Chưa khóa chức năng sổ xuống trong các hộp chọn toàn bộ các tiêu trí của quẻ dịch: http://nimb.ws/Qyjbas  x
Vào xem quẻ dịch qua điện thoại, khi soay ngang màn hình thì quẻ nó không tự động giãn rộng hết chiều dài màn hình, cần làm để nó tự động dãn rộng hết màn hình  x
Đưa bổ xung các ký tự đặc biệt của 12 cung hoàng đạo hay ký hiệu mặt trăng vào Menu soạn thảo. Cái này dùng rất nhiều khi xem Lá số chiêm tinh
 Khoảng cách giữa các Menu chính trên đỉnh nhỏ lại  x
 Trong danh sách các tiêu trí, có tiêu trí “Khách yêu cầu về thời gian dự đoán” – Cần đưa bổ xung vào bảng nhập câu hỏi, để Khách chọn khi đặt câu hỏi ( Việc này nó tương ứng với loại giá dịch vụ trả lời nhanh hay chậm sau này)  x
Tra từ Phàm ngã nó ra cả nghĩa từ Linh hồn là sao nhỉ???????
 Sửa Menu mỏ rộng và thu lại của Menu trang chính(Dài cần thu lại); Có thể làm thành dải mầu phân biệt hoặc làm sao để không hở danh sách trang phần cuối, làm lẫn Menu điều khiển  x
 Phần đăng ký nhận tin bài mới của nhantrachoc.vn trên facebook (Khi người ta đăng ký nhận tin bài mới, thì trên điện thoại cũng nhận được đường dẫn để vào đọc
 Ẩn dòng thêm chuyên mục mới trong trang đặt câu hỏi (Chỉ quản trị mới được thêm), phòng Thành viên, các Thầy không hiểu thêm bừa thì móm)
 Cái hộp chọn ngôn ngữ trong sửa tên thành viên, nếu họ chọn ngôn ngữ khác có ảnh hưởng đến trang web chung không? Nếu có thì có lên ẩn đi không?
 Trong Menu admin, tại Menu Cài đặt, chọn Viết thì có mục Email và Tên đăng nhập của người khác, có đổi về mình được không? Có cần thiết không
 Xem lại phân quyền, các nhóm khác ngoài thành viên đăng ký đặt câu hỏi xem quẻ xong nó không hiện ra trang xem quẻ, ẩn đi đâu không biết
 Vào Menu từ vị trí chỗ Tên đăng nhập, trong Menu sổ xuống chọn Sách của tôi vẫn chưa ra được bài nào
Cần lịch sự tý nha: Nếu người ta chưa đăng nhập, mà nhấn nút “Thêm câu hỏi” thì cần có đoàn văn “Xin lỗi, chỉ những người  có tên đăng nhập và có đóng góp cho Ban quản trị mới được đặt câu hỏi. Chúng tôi rất vui mừng nếu bạn là Thành viên của Trang, và tham gia đóng góp xây dựng để trang Nhân Trắc Học ngày càng giúp ích cho đời. Hạnh Phúc của Bạn là Hạnh Phúc của chúng tôi. Cầu cho An Vui luôn hiện diện nơi Bạn. 
II Phân quyền cần sửa
1 Trong cửa sổ hỏi Quẻ dịch, bổ xung người hỏi phân quyền cho các đối tượng xem và chọn Thầy luận giải kiểu tương tự như xem ở đây

Chia sẻ: