XEM QUẺ DỰ ĐOÁN THIÊN CƠ

Hỏi - Dự đoán

Tìm Cơ Duyên: ngờ rằng do bị căn miếu sau nhà xung phạm phải (TSBD-510)

ngày Kỷ Sửu tháng Tỵ do nghi ngờ do bị căn miếu sau nhà xung phạm phải bốc quẻ được quẻ Đại Hữu biến Càn

Ngày hỏi quẻ: 17/05/2018 09:18

8.02.Hỏi: Xem về gia trạch

Nghiệm quả: Dự đoán đúng nội dung cát hung, đúng thời gian và giá trị
Kết luận: 01: Đúng nội dung đã đoán- Đúng Thời gian - Đúng Giá trị
1 dự đoán - Xem mở rộng
Giờ: Ngày: Tháng: Năm: Kiểm traLưu
Tìm Cơ Duyên: Sau khi sửa sang lại theo phong thủy xem xem sắp đặt xong sẽ ra sao được quẻ Quy Muội biến Dự

Sau khi sửa sang lại theo phong thủy xem xem sắp đặt xong sẽ ra sao được quẻ Quy Muội biến Dự

Ngày hỏi quẻ: 17/05/2018 09:29

8.02.Hỏi: Xem về gia trạch

Nghiệm quả: Dự đoán đúng nội dung cát hung, đúng thời gian và giá trị
Kết luận: 01: Đúng nội dung đã đoán- Đúng Thời gian - Đúng Giá trị
2 dự đoán - Xem mở rộng
Giờ: Ngày: Tháng: Năm: Kiểm traLưu
Tìm Cơ Duyên: xem mua nhà có tốt không (TSBD-505)

ngày Tân Mão tháng Thân, xem mua nhà có tốt không được quẻ Cách biến Quải

Ngày hỏi quẻ: 17/05/2018 08:31

8.03 Hỏi: Mua Nhà-Thuê Nhà ở

Nghiệm quả: Dự đoán đúng nội dung cát hung, đúng thời gian và giá trị
Kết luận: 01: Đúng nội dung đã đoán- Đúng Thời gian - Đúng Giá trị
2 dự đoán - Xem mở rộng
Giờ: Ngày: Tháng: Năm: Kiểm traLưu
Tìm Cơ Duyên: hỏi xem ngày nhập trạch có hợp với con cái hay không (TSBD-505)

ngày Đinh Mão tháng Mão xem ngày nhập trạch có hợp với con cái hay không được quẻ Cách biến Phong

Ngày hỏi quẻ: 16/05/2018 16:24

8.02.Hỏi: Xem về gia trạch

Nghiệm quả: Dự đoán đúng nội dung cát hung, đúng thời gian và giá trị
Kết luận: 01: Đúng nội dung đã đoán- Đúng Thời gian - Đúng Giá trị
2 dự đoán - Xem mở rộng
Giờ: Ngày: Tháng: Năm: Kiểm traLưu
Tìm Cơ Duyên: chọn ngày nhập trạch , xem có bất lợi cho cha mẹ không (TSBD-504)

ngày Đinh Dậu tháng Tý, đã chọn được ngày nhập trạch, xem có bất lợi với cha mẹ hay không được quẻ Tuy

Ngày hỏi quẻ: 16/05/2018 16:17

9.09.Hỏi: Chuyên mục khác

Nghiệm quả: Dự đoán đúng nội dung cát hung, đúng thời gian và giá trị
Kết luận: 01: Đúng nội dung đã đoán- Đúng Thời gian - Đúng Giá trị
2 dự đoán - Xem mở rộng
Giờ: Ngày: Tháng: Năm: Kiểm traLưu
Tìm Cơ Duyên: xem về gia trạch (TSBD-493)

ngày Bính Ngọ tháng Tuất, xem về gia trạch, được quẻ Càn biến Tiểu Súc

Ngày hỏi quẻ: 16/05/2018 10:52

9.09.Hỏi: Chuyên mục khác

Nghiệm quả: Dự đoán đúng nội dung cát hung, đúng thời gian và giá trị
Kết luận: 01: Đúng nội dung đã đoán- Đúng Thời gian - Đúng Giá trị
2 dự đoán - Xem mở rộng
Giờ: Ngày: Tháng: Năm: Kiểm traLưu
Tìm Cơ Duyên: do mắc bệnh giang mai, xem có chữa được khỏi hay không (TSBD-490)

ngày Quý Mão tháng Thân, do mắc bệnh giang mai xem có chữa được khỏi hay không được quẻ Lý biến Bĩ

Ngày hỏi quẻ: 16/05/2018 10:42

7.02.Hỏi: Thuốc thang với sức khỏe, bệnh tật?

Nghiệm quả: Dự đoán đúng nội dung cát hung, đúng thời gian và giá trị
Kết luận: 01: Đúng nội dung đã đoán- Đúng Thời gian - Đúng Giá trị
2 dự đoán - Xem mở rộng
Giờ: Ngày: Tháng: Năm: Kiểm traLưu
Tìm Cơ Duyên: con xem bệnh của cha dùng ngưu hoàng được không (TSBD-486)

ngày Tân Dậu tháng Hợi, con xem bệnh cho cha dùng ngưu hoàng được hay không được quẻ Quải

Ngày hỏi quẻ: 16/05/2018 10:34

7.01.Hỏi: Xem về Bệnh Tật

Nghiệm quả: Dự đoán đúng nội dung cát hung, đúng thời gian và giá trị
Kết luận: 01: Đúng nội dung đã đoán- Đúng Thời gian - Đúng Giá trị
2 dự đoán - Xem mở rộng
Giờ: Ngày: Tháng: Năm: Kiểm traLưu
Tìm Cơ Duyên: con xem bệnh của chao có dùng được nhân sâm không (TSBD-486)

ngày Đinh Mõa tháng Dần còn xem bệnh cho cha xem có dùng được nhân sâm không được quẻ Tụy biến Bĩ

Ngày hỏi quẻ: 16/05/2018 09:49

7.02.Hỏi: Thuốc thang với sức khỏe, bệnh tật?

Nghiệm quả: Dự đoán đúng nội dung cát hung, đúng thời gian và giá trị
Kết luận: 01: Đúng nội dung đã đoán- Đúng Thời gian - Đúng Giá trị
2 dự đoán - Xem mở rộng
Giờ: Ngày: Tháng: Năm: Kiểm traLưu
Tìm Cơ Duyên: em trai xem về bệnh của anh (TSBD-484)

ngày Giáp Dần tháng Ngọ anh trai bệnh nặng nguy ngập, thầy thuốc không chịu điều trị, em trai xem về bệnh cho anh được quẻ Truân biến Trung Phu

Ngày hỏi quẻ: 16/05/2018 09:23

7.01.Hỏi: Xem về Bệnh Tật

Nghiệm quả: Dự đoán đúng nội dung cát hung, đúng thời gian và giá trị
Kết luận: 01: Đúng nội dung đã đoán- Đúng Thời gian - Đúng Giá trị
2 dự đoán - Xem mở rộng
Giờ: Ngày: Tháng: Năm: Kiểm traLưu
Tìm Cơ Duyên: xem bệnh cho con trai đang phát sốt, liệu có phải mắc bệnh đậu mùa không (TSBD-470)

ngày Canh Tý do nổi đậu nên xem bệnh cho con xem sao được quẻ Giải biến Quy Muội

Ngày hỏi quẻ: 16/05/2018 09:14

7.01.Hỏi: Xem về Bệnh Tật

Nghiệm quả: Dự đoán đúng nội dung cát hung, đúng thời gian và giá trị
Kết luận: 01: Đúng nội dung đã đoán- Đúng Thời gian - Đúng Giá trị
1 dự đoán - Xem mở rộng
Giờ: Ngày: Tháng: Năm: Kiểm tra