XEM QUẺ DỰ ĐOÁN THIÊN CƠ

Hỏi - Dự đoán

Biên Tập Viên: Xem về bệnh tật cho em trai bị bệnh (TSBD-74)

Vào ngày Bính Thân tháng Thìn, xem cho em trai bị bệnh đậu mùa, đã đến lúc nguy kịch, được quẻ Ký Tế biến Cách

Ngày hỏi quẻ: 03/04/2018 14:33

7.01.Hỏi: Xem về Bệnh Tật Đáp: Bệnh Nhẹ, chữa được khỏi

Nghiệm quả: Dự đoán sát và chuẩn cát hung
Kết luận: 01: Đúng nội dung đã đoán- Đúng Thời gian - Đúng Giá trị
2 dự đoán - Xem mở rộng
Giờ: Ngày: Tháng: Năm: Kiểm traLưu
Biên Tập Viên: Mẹ Xem bệnh tật cho Con (TSBD-68)

Người con tự xem bệnh tật cho mình bốc được quẻ Thiên Hỏa Đồng Nhân biến Lữ nhờ mẹ bốc thêm một quẻ cho mình được quẻ là quẻ Lý biến Đại Hữu

Ngày hỏi quẻ: 03/04/2018 14:03

7.01.Hỏi: Xem về Bệnh Tật Đáp: Bệnh nặng, nguy hiểm, mau tìm Lương Y

Nghiệm quả: Dự đoán sát và chuẩn cát hung
Kết luận: 01: Đúng nội dung đã đoán- Đúng Thời gian - Đúng Giá trị
2 dự đoán - Xem mở rộng
Giờ: Ngày: Tháng: Năm: Kiểm traLưu
Biên Tập Viên: Xem về bệnh tật cho mình (TSBD-67)

Xem về bệnh tật được quẻ Trạch Phong Đại Quá biến Hỏa Phong Đỉnh

Ngày hỏi quẻ: 03/04/2018 10:26

7.01.Hỏi: Xem về Bệnh Tật Đáp: Bệnh nặng, nguy hiểm, mau tìm Lương Y > Chữa trị Y khoa + Tâm Linh tìm nhiệm mầu

Nghiệm quả: Dự đoán sát với quẻ dự đoán
Kết luận: 01: Đúng nội dung đã đoán- Đúng Thời gian - Đúng Giá trị
3 dự đoán - Xem mở rộng
Giờ: Ngày: Tháng: Năm: Kiểm traLưu
Biên Tập Viên: Xem cầu danh, cầu tài (TSBD-65)

Vào ngày Tân Hợi tháng Dậu, xem cầu danh cầu tài, được quẻ Đoái vi Trạch biến Lôi Thủy Giải

Ngày hỏi quẻ: 02/04/2018 16:16

1.05.Hỏi: Cầu Công Danh Đáp: Được Danh Được Tài

Nghiệm quả: Dự đoán sát với quẻ dự đoán
Kết luận: 01: Đúng nội dung đã đoán- Đúng Thời gian - Đúng Giá trị
3 dự đoán - Xem mở rộng
Giờ: Ngày: Tháng: Năm: Kiểm traLưu
Biên Tập Viên: Xem về bệnh mới mắc của Cha (TSBD-63)

Con xem bệnh cho Cha, tự gieo được Quẻ này và mang đến hỏi Giã Hạc Lão Nhân. Vì quẻ chủ gặp lục xung, theo sách thì bệnh mới sẽ khỏi, nhưng hiện bệnh rất nặng lên hỏi nguyên nhân

Ngày hỏi quẻ: 14/03/2018 15:50

7.01.Hỏi: Xem về Bệnh Tật Đáp: Bệnh nặng, mau tìm lương Y

Nghiệm quả: Khách nhận xét: Dự đoán chính xác. Sự việc đã sảy ra đúng thời gian dự đoán. Bệnh nặng nhưng đến ngày Mùi Xung kị thần, hỷ thần sinh cho Dụng thần thì khỏi.
Kết luận: 01: Đúng nội dung đã đoán- Đúng Thời gian - Đúng Giá trị
4 dự đoán - Xem mở rộng
Giờ: Ngày: Tháng: Năm: Kiểm traLưu
Xem Thiên Cơ: Chuyển phòng Tổng GĐ về phía Đông Nam, tầng 2 tòa nhà

Phòng TGĐ đang ngồi ở tầng 2, phía Tây Bắc của tòa nhà. Giờ muốn chuyển đến phòng ở phía Đông Nam, cũng tầng 2 của tòa nhà thì có tốt hơn không?

Ngày hỏi quẻ: 10/11/2017 11:16
Tiêu chí trả lời: Khách yêu cầu Thời gian dự đoán > Trả lời trong 15 ngày
Ngày hết hạn: 18/11/2017 11:11

8.01.Hỏi: Phong thủy văn phòng

Nghiệm quả: Chưa có nghiệm quả
Kết luận: 00. Đang chờ người hỏi xác nhận kết quả dự đoán
2 dự đoán - Xem mở rộng
Giờ: Ngày: Tháng: Năm: Kiểm traLưu