GIÚP BẠN DỰ ĐOÁN THIÊN CƠ

Hỏi - Dự đoán

Trang Outlook Alias: Mua chung cư thay vì nhà mặt đất

Không muốn ở quê, định cùng vợ mua chung cư ở thành phố, trả góp trong 10 năm

13/02/2018 22:36

01/01/1970 00:00

Nghiệm quả: Chưa có nghiệm quả
1 dự đoán - mở rộng
Giờ: Ngày: Tháng: Năm: Kiểm tra

Lưu
Trang Outlook Alias: Mua chung cư thay vì nhà mặt đất

Không muốn ở quê, định cùng vợ mua chung cư ở thành phố, trả góp trong 10 năm

13/02/2018 22:35

01/01/1970 00:00

Nghiệm quả: Chưa có nghiệm quả
1 dự đoán - mở rộng
Giờ: Ngày: Tháng: Năm: Kiểm tra

Lưu
Trang Outlook Alias: Mua chung cư thay vì nhà mặt đất

Không muốn ở quê, định cùng vợ mua chung cư ở thành phố, trả góp trong 10 năm

13/02/2018 12:03

01/01/1970 00:00

Nghiệm quả: Chưa có nghiệm quả
1 dự đoán - mở rộng
Giờ: Ngày: Tháng: Năm: Kiểm tra

Lưu
Người Đệ Tử: Hỏi ngày đẹp khai trương văn phòng làm việc Tập đoàn FLC

Chọn ngày trong tháng 11/2017 dương lịch để khai chương cửa hàng

18/11/2017 21:30

30/11/2017 21:29

Hỏi: Chọn ngày giờ tốt đẹp > Để khai trương Văn phòng làm việc > Ngày giờ thuận lợi khai chương

Nghiệm quả: Mức III- Dự đoán rõ về Đối tượng; Thời gian; Giá trị > Đoán đúng Thời gian thực tế phát sinh và đúng Đối tượng/ Giá trị cần đoán
Xin cảm ơn, rát tốt
1 dự đoán - mở rộng
Giờ: Ngày: Tháng: Năm: Kiểm tra

Lưu
Người Đệ Tử: Ngày giờ đẹp tiếp theo trong tháng

Xem thêm ngày giờ này để chọn

18/11/2017 21:41

30/11/2017 21:38

Hỏi: Chọn ngày giờ tốt đẹp > Để khai trương Văn phòng làm việc > Ngày giờ tốt để khai chương

Nghiệm quả: Trạng thái chờ phản hồi > Đã quá hạn phản hồi
Kết quả rất khả quan, đúng hướng, xin cảm ơn Nhân Trắc Học
1 dự đoán - mở rộng
Giờ: Ngày: Tháng: Năm: Kiểm tra

Lưu
Người Đệ Tử: Ngày giờ đẹp trong tháng

Lựa chọn được ngày khá đẹp đay

18/11/2017 21:35

30/11/2017 21:33

Hỏi: Chọn ngày giờ tốt đẹp > Để khai trương Văn phòng làm việc > Ngày giờ rất tốt để khai chương

Nghiệm quả:
Không chọn giải pháp này
0 dự đoán - mở rộng
Giờ: Ngày: Tháng: Năm: Kiểm tra

Lưu
Xem Thiên Cơ: Chuyển phòng Tổng GĐ về phía Đông Nam, tầng 2 tòa nhà

Phòng TGĐ đang ngồi ở tầng 2, phía Tây Bắc của tòa nhà. Giờ muốn chuyển đến phòng ở phía Đông Nam, cũng tầng 2 của tòa nhà thì có tốt hơn không?

10/11/2017 11:16

18/11/2017 11:11

Hỏi: Phong thủy văn phòng

Nghiệm quả: Chưa có nghiệm quả
1 dự đoán - mở rộng
Giờ: Ngày: Tháng: Năm: Kiểm tra

Lưu
Xem Thiên Cơ: Hỏi về ký hợp đồng cho thuê nhà có ký kết được không

Vào giờ Tị ngày 30/10/2017, tôi có gửi dự thảo hợp đồng cho đối tác và cho bên văn phòng công chứng. Tôi rất mong muốn ký kết được hợp đồng này.

30/10/2017 16:24

30/11/2017 16:00

Hỏi: Về Ký kết hợp đồng > Hai bên đã sẵn sàng ký kết > Đề phòng giá thấp, thua lỗ

Nghiệm quả:
Ngày 01/11/2017 chúng tôi tôi đã ký xong hợp đồng ( Ba ngày sau khi hỏi )Xem rất chuẩn.Cám ơn Nhân Trắc Học
Kết luận của Nhân trắc: Thầy admin dự đoán chính xác tuyệt đối
2 dự đoán - mở rộng
Giờ: Ngày: Tháng: Năm: Kiểm tra

Lưu
Đánh giá Nhân trắc: