BIỂU ĐỒ: CUNG HOÀNG ĐẠO, HÀNH TINH, CUNG
Cung Hoàng đạo + Cung, Hành tinh chi phối + Cung
Cung H.Đạo   Cung Chi phối công truyền   Cung Chi phối bí truyền   Cung
Bạch Dương _ 1, 7 Hỏa tinh E 6 Thủy tinh C 4
Kim Ngưu b 4 Kim tinh D 5 Hỏa vương tinh   1
Song Tử c 2 Thủy tinh C 4 Kim tinh D 5
Cự Giải d 3, 7 Mặt trăng v. Hải V.Tinh BI 4 v. 6 Hải vương tinh I 6
Hải Sư e 1, 5 Mặt trời A 2 Mặt trời và Hải V.Tinh AI 2 v. 6
Xử Nữ f 2, 6 Thủy tinh C 4 Mặt trăng và Hỏa V.Tinh B 4 v. 1
Thiên Bình g 3 Kim tinh D 5 Thiên vương tinh H 7
Hổ Cáp h 4 Hỏa tinh, Diêm V.Tinh EJ 6, 1 Hỏa tinh E 6
Nhân Mã i 4, 5, 6 Mộc tinh F 2 Địa cầu OK 3
Bảo Bình j 5 Thiên V.Tinh, Thổ tinh HG 7, 3 Mộc tinh F 2
Ma Kết k 1, 3, 7 Thổ tinh G 3 Thổ tinh G 3
Song Ngư l 2, 6 Mộc tinh, Hải V.Tinh FI 2, 6 Diêm vương tinh J 1
 CÁC KHẨU HIỆU Chiêm tinh CỦA PHÀM NGÃ VÀ LINH HỒN
  Bạch Dương "Hãy để cho hình tướng được tìm kiếm lần nữa." "Tôi tiến tới và từ cõi trí, tôi chi phối".
  Kim Ngưu "Hãy để cho sự đấu tranh không nao núng." "Tôi thấy, và khi con Mắt được mở ra, tất cả được sáng tỏ".
  Song Tử "Hãy để tính bất ổn thực hiện công việc của nó". "Tôi thấy cái ngã khác của tôi và trong sự suy tàn của cái ngã đó, tôi tăng trưởng và bừng sáng."
  Cự Giải "Quy tắc là sự cô lập và tuy vậy đám đông vẫn tồn tại". "Tôi xây dựng một ngôi nhà được thắp sáng và ngụ trong đó".
  Hải Sư "Hãy để cho các hình tướng khác tồn tại. Tôi cai trị". "Tôi là Cái Đó và Cái Đó là tôi".
  Xử Nữ "Hãy để cho vật chất ngự trị". “Christ trong bạn, niềm hy vọng vinh quang”.
  Thiên Bình "Hãy để sự lựa chọn được thực hiện". "Tôi chọn con đường dẫn giữa hai đường lực lớn".