*Minh Triết mới – Kinh Điển


Chia sẻ:

MỜI QUÝ ĐỘC GIẢ XEM CÁC LIÊN KẾT TỪ TRANG: MINHTRIETMOI.ORG

Nhà  huyền bí học và Đạo học Huyền linh học
Các tác phẩm của Chân sư D.K Luân xa Phần I (Tổng quan)
Annie Besant Luân xa Phần II – Tổng quan về luân xa (tt)
Krishnamurti Luân xa Phần III – Tổng quan về luân xaLuân xa đỉnh đầu và luân xa tim
A.A. Bailey Luân xa Phần IV – Luân xa cổ họng và luân xa tim
C.W. Leadbeater Luân xa Phần V –  LUÂN XA xương cùng và luân xa gốc-
Douglas M. Baker Luân xa (Chakras) – Phần VI – Sự chuyển di năng lượng giữa các luân xa
Nhất Hạnh Luân xa Phần VII – Việc khai mở các luân xa
Michael D. Robbins Luân xa Phần VIII – Luân xabệnh tật
Tim Boyd Luân xa Phần IX – Luân xa lá lách và tam giác Prana
Dora Van Gelder Krunz – luân xabệnh tật Luân xa Phần X – Luân xa trong đầu
Luân xa Phần XI – Bài Tham thiền “Master In the Heart”
 Loạt bài về sự chết (Cửa tử) Luân xa Phần XII – Đấng Thái dương Thiên Thần
 Bài 1: Cứu rỗi từ sự chết Luân xa Phần XIII – Luân xa và sự chết
 Bài 2: Diễn biến của sự chết: Tiến trình hoàn nguyên Luân xa Phần XIV – Luồng xà hoả Kindalini
 Bài 3: Nghệ thuật loại bỏ (The Art of Elimination) Luân xa Phần XV – Kỹ thuật hình dung (visualisation)
 Bài 4: Kinh nghiệm Devachan Luân xa Phần XVI – Phương pháp thở Pranayama)
Luân xa Phần XVII – Luân xa và điểm đạo
Luân xa Phần XVIII – Luân xa và điểm đạo (tt)
Luân xa Phần XIX –  Khoa học về hơi thở
Luân xa Phần XX – Luân xabệnh tật của người học đạo
Quyển Luân xa và các Trường Năng lượng của Con người
Phần 1: Giới Thiệu
Phần 2: Một cái nhìn mới về Tâm thức Con người
Phẩn 3: Chương III, IV, V
Chương VI, VII
Chương VIII, IX
Chương X, XI
Chương XII
Chương XIII, XIV
Chương XV, XVI, XII
Lobsang Rampa Tổng quát
 Lobsang Rampa và Tây Tạng huyền bí  Mantram
 Con mắt thứ 3  Lời Đại khấn nguyện
 Bác sĩ từ Lhasa Tính phân biện và đức tin
 Tôi tin  Ý nghĩa huyền linh của tiền bạc
 Lời trăn trối của bác sĩ qua đời vì ung thư
 Đường đạo trong kỷ nguyên mới Q.I
 “Chư ác mạc tác” – Không làm điều ác
Chơn Ngã và Phàm ngã
Tham thiền lập hạnh, xây dựng tính tốt
 Khoa học về đường Antahkarana Đọc sách đức DK như thế nào? Có khó không?
 Antahkarana  Phần I Con đường đạo
 Antahkarana  Phần II  Family là gì?
 Hỏi đáp về đường Antahkarana  – 1 Chơn ngã và phàm ngã (Ego and Personality)
 Hỏi đáp về đường Antahkarana  – 2 “Chư ác mạc tác” – Không làm điều ác
 Khoa học về đường Antahkarana -1- Tổng quan Huyễn cảm về vật chất (Glamour of Materiality)
 Khoa học về đường Antahkarana -2- Ponder on this ─ Hãy suy gẫm về điều nầy
 Khoa học về Antahkarana -3 “Bởi vì tấm vải che tử thi không có túi.”
 Khoa học về Antahkarana -4
 Khoa học về Antahkarana -5
 Khoa học về Antahkarana – 6
 Khoa học về Antahkarana – 7
Nhân mùa Vu Lan nghĩ về lòng biết ơn
 Loạt bài về Chánh thuật (White Magic) Về vấn đề dịch sách Huyền linh học
Hình tư tưởng – 1 Thư mời tham dự học của Trường Morya Federation
Hình tư tưởng – 2 Khoá Thiền căn bản bằng tiếng Việt của trường Morya Federation
Hình tư tưởng – 3 (cứu rỗi khỏi những tư tưởng của chúng ta) Vài suy nghĩ về “các Trường ThamThiền trong tương lai”
Thể cảm xúc (astral or sentient body) và những tác động từ bên ngoài Never Give Up–Không bao giờ bỏ cuộc
Quyền năng thông linh thấp và cao (Lower and Higher Psychism) I Các hiểm nguy cần tránh khi tham thiền (1)
Quyền năng thông linh thấp và cao (Phần II) Khi Bạn gặp phải Ánh Sáng Gây “Sốc” (1)
Quyền năng thông linh cao và thấp (Phần III) Khi Bạn gặp phải Ánh Sáng Gây “Sốc” (2)
Quyền năng thông linh cao và thấp (Phần IV) Từ “Tiếng Nói Vô Thinh” đến “Thư về Tham Thiền Huyền Môn”
Quyền năng thông linh cao và thấp (Phần V) Thư mời tham dự học tại Trường Morya Federation của GS Michael D. Robbins
Quyền năng thông linh cao và thấp (Phần VI) Bà Joy Mills đã mất ngày 29-12-2015
Quyền năng thông linh cao và thấp (Phần VII) Bản dịch Nền Giáo dục trong Kỷ Nguyên Mới
Khoa học về hơi thở Chúc Mừng Năm Mới 2016
Cõi Trung giới: Thực tại hay Huyễn ảo Cảm nghĩ của học viên khóa Thiền Căn Bản tiếng Việt
Bẩu cử Tổng Thống Mỹ – Tự do Ý chí và Con Đường của Sự Đau đớn
Tham thiền
Tham thiền để xây dựng tính tốt (lập hạnh – character building)
Lời Cầu Nguyện các đấng Cao Cả
Lời Đại khấn nguyện
Luân xa Phần XI – Bài Tham thiền “Master In the Heart”
Luân xa Phần XII – Đấng Thái dương Thiên Thần
Luân xa Phần XVI – Phương pháp thở Pranayama)
 Bệnh tật Luân xa Phần XV – Kỹ thuật hình dung (visualisation)
 Bệnh tật và các Giống dân trong lịch sử nhân loại (Phần I) Khoa học về hơi thở
 Bệnh tật và các Giống dân trong lịch sử nhân loại (Phần II) Các Trường Tham Thiền Nội Môn trong tương lai (1)
 Bệnh tật và các Giống dân trong lịch sử nhân loại (Phần III) Các Trường Tham Thiền Nội Môn trong tương lai (2)
 Dora Van Gelder Krunz – luân xabệnh tật Vài suy nghĩ về “các Trường ThamThiền trong tương lai”
Những nguy hiểm cần tránh khi tham thiền (1)
Những nguy hiểm cần tránh khi tham thiền (2)
Những nguy hiểm cần tránh khi tham thiền (3)
 Nhân quả  Loạt bài về Thái dương hệ
Dân tộc Do Thái và bài học Nhân Quả  Thái dương hệ – Phần 1: Tổng quan
Karma (Nhân quả) và bệnh tật Thái dương hệ – Phần 2: Các cảnh giới
 Thái dương hệ – Phần 3: Thái dương hệ theo khoa học
 Thái dương hệ – Phần 4: Thái dương hệ theo giáo lý Thông Thiên Học I
 Thái dương hệ – Phần 5: TDH theo giáo lý THÔNG THIÊN HỌC II
 Thái dương hệ – Phần 6: Thái dương hệ theo giáo lý Thông Thiên Học III
 Điểm đạo  Thái dương hệ – Phần 7: Đức Sanat Kumara
Thái dương hệ – Phần 8: TDH theo giáo lý của Đức DK (1)
 Điểm đạo – Chương 2 Thái dương hệ – Phần 9: TDH theo giáo lý của Đức DK (2)
 Điểm đạo – Chương 3: Định nghĩa Điểm đạo Thái dương hệ – Phần 10: TDH theo giáo lý của Đức DK (3)
 Điểm đạo – Chương 4: Sự thành lập Thánh đoàn Thái dương hệ – Phần 11: TDH theo giáo lý của Đức DK (4)
 Điểm đạo – Chương 5: Ba Ngành của Thánh Đoàn
 Điểm đạo – Chương 6: Thánh đoàn
 Điểm đạo – Chương 7: Con đường dự bị
 Điểm đạo – Chương 8: Con đường đệ tử  Các giai đoạn trên đường đạo
 Điểm đạo – Chương 9: Con đường điểm đạo (Path of Initiation)  Các Giai Đoạn trên Đường Đạo (Stages of Discipleship)
 Điểm đạo – Chương 10: Tính Đại Đồng của điểm đạo  Các giai đoạn trên đường đạo: Phần 2- Giai đoạn Tiểu đệ tử (Little Chelaship)
 Điểm đạo – Chương 11: Các Đấng tham gia Bí Nhiệm Các giai đoạn trên đường đạo Phần 3 –  Giai đoạn đệ tử trong Ánh Sáng
 Điểm đạo – Chương 12: Hai sự Khải Thị Các giai đoạn trên đường đạo Phần IV – Giai đoạn đệ tử Chính thức
 Điểm đạo – Chương 13: Các Thần trượng Điểm đạo Các giai đoạn trên đường đạo Phần V – Giai đoạn đệ tử trên Đường dây
 Điểm đạo – Chương 14: Thực hiện tuyên thệ Các giai đoạn trên đường đạo Phần VI – Đệ tử trong Hào quang
 Điểm đạo – Chương 15: Truyền thụ Linh Từ Các giai đoạn trên đường đạo Phần VII – Đệ tử trong lòng Sư Phụ
 Điểm đạo – Chương 16: Truyền thụ các Bí Nhiệm
 Điểm đạo – Chương 17: Các loại điểm đạo
 Điểm đạo – Chương 18, 19: Bảy Con Đường; Các qui luật điểm đạo
Huấn Thị Cá Nhân
Huấn Thị Cá Nhân cho F.C.D – Phần 1
Huấn Thị Cá Nhân cho F.C.D – Phần 2
Huấn Thị Cá Nhân cho F.C.D – Phần 3
Huấn Thị Cá Nhân cho F.C.D – Phần 4
Huấn Thị Cá Nhân cho F.C.D – Phần 5
 Hỏi đáp về Huyền Linh học
 Phần 1 – Khai mở luân xa
 Phần 2 – Lập hạnh và diệt trừ ảo cảm
Cấu tạo của Con người  Phần 3: Antahkarana (1)
Cấu tạo của Con người – 1  Phần 4 – Antahkarana (2)
 Cấu tạo của Con người -2
Cấu tạo Con người – 3: Chân thần, Chân ngã, Phàm ngã
Cấu tạo Con người – 4: Thể nguyên nhân
Cấu tạo con người -5 – Thể nguyên nhân theo đức DK
Cấu tạo con người -6 – Thể nguyên nhân theo đức DK (tt)
Cấu tạo con người – 7 – Các giai đoạn tiến hóa của phàm ngã
Cấu tạo con người – 8 – Cấu tạo của Hoa Sen Chân Ngã (1)
Cấu tạo con người – 9 – Cấu tạo của Hoa Sen Chân Ngã (2)
Cấu tạo con người – 10 – Quá trình kiến tạo Hoa Sen Chân Ngã
Cấu tạo con người – 11 – Ba Tinh linh của Phàm ngã
Cấu tạo con người – 12 – Bốn lunard lords (nguyệt tinh quân) của Phàm ngã
Cấu tạo Con người – 13 – Thể Hồng trần  Tài liệu học tập của khóa học Great Quest
Cấu tạo Con người – 14 – Thể Dĩ thái (P1)   Khóa học Great Quest Tiếng Việt
Cấu tạo Con Người – 15 – Thể Dĩ thái (2)   Webinar Tâm Lý Học Nội môn 1
Cấu tạo Con người -16- Cái Trí là Kẻ Giết Hại Sự Thật   Webinar Tâm Lý Học Nội môn 2
  Webinar Tâm Lý Học Nội môn 3
  Webinar Chiêm tinh học Nội môn 1
 Chiêm tinh học Nội môn   Webinar Các Kỳ Công của Hercules  1
 Chiêm tinh học Nội môn -1-   Webinar Các Kỳ Công của Hercules 2
 Chiêm tinh học Nội môn -2-   Webinar Các Kỳ Công của Hercules 3
 Chiêm tinh học Nội môn -3-   Webinar Các Kỳ Công của Hercules 4
 Chiêm tinh học Nội môn -4-   Kỳ Công Hercules Cung Nhân Mã
 Chiêm tinh học Nội môn -5-  Kỳ Công Hercules cung Ma Kết
 Chiêm tinh học Nội môn -6-  Kỳ Công Hercules cung Bảo Bình
 Phân tích cấu trúc cung của nhà Bác học Louis Pasteur
 Phân tích cấu trúc cung của nhà Bác học Albert Einstein
 Phân tích cấu trúc cung của Joan of Arc

Chia sẻ: